Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2056 Halk Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

21. yüzyılda halk sağlığı ve epidemiyoloji ve tarihi, nüfusun sağlık ve hastalık ölçüleri, özürlülük, işleyiş ve sağıkta kavramlar ve modeller, ICF uygulaması, rehabilitasyon ve sağlık değerlendirmesinde kültür ve eşitlilik ölçütleri, kaynaklar ve sağlık bilgilerinin kullanımı, risk ölçümü, sağlık ve hastalık belirleyici ve halk sağlığı uygulamaları işlenecektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Her yaş grubunda sağlıklı ve özürlü kişilerin sağlıklarının korunması ve sürdürülmesinin öneminin kavranması, konu ile ilişkili yöntemlerin incelenmesi ve tartışılmasıdır. Toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesindeki temel yaklaşımlar ile toplumsal eğitim programlarında fizyoterapistin rolü ve katılımı incelenecektir. Halk sağlığında fizyoterapistin rolü, yetki ve sorumlulukları halk sağlığında kullanılan analiz ve tarama yöntemleri, çocuk-kadın-yaşlı ve özürlülerde yaralanmaları önlemek için koruyucu fizyoterapi yöntemleri, yaşam kalitesinin arttırılması açısından egzersiz, davranış değiştirme yaklaşımları, ilk yardım, epidemik hastalıklar için fizyoterapi, halk sağlığı hizmetinin verilebileceği alanlar ve topluluklar gibi konular ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

İnteraktif katılım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Halk sağlığı kavram konularını tanımlar
  • Halk sağlığını etkileyen durumları kategorize eder.
  • Halk sağlığında fizyoterapi odaklı değerlendirmeleri uygular.
  • Halk sağlığında aile hakimliğinin yeri ve uygulamalarını tartışır.
  • Halk sağlığı politikalarından sonuç çıkarır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 21. yüzyılda halk sağlığı ve epidemiyoloji ve tarihi/ Kültür, davranış ve sağlık
2 Nüfusun sağlık ve hastalık ölçüleri
3 Özürlülük, işleyiş ve sağlıkta kavramlar ve modeller
4 Çocuk ve genölik için ICF ile rehabilitasyonda gelişimsel ve sağlık değerlendirmesi
5 ICF uygulamasında etik değerlendirmeler
6 Rehabilitasyon ve sağlık değerlendirmesinde kültür ve çeşitlilik ölçüleri
7 Kaynaklar sağlık bilgilerinin kullanımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Risk ölçümü-sağlık problemlerinin sıklığının ölçümü
10 Epidemiyolojik çalışma tasarımları
11 Sağlık ve hastalık belirleyicileri
12 Sağlık tanıtımı- sağlık ihtiyaçları analizi
13 Tarama ilkeleri
14 Kamu sağlığını değiştirme: Halk sağlığı uygulamaları üzerindeki etkileri
15 Uluslararası halk sağlığında küresel işbirliği- globalizasyon ve sağlık
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Proje ve Hazırlığı 4 5 20
Ödev ve Hazırlığı 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi