Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL2052 Hasta Güvenliği Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders tıbbi hataların önlenmesine ve hasta güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Tıbbi Hatalar ve Nedenleri, Tıbbi Hatalarda Mesleki ve Yasal Sorumluluklar, Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi, Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Hasta Güvenliğinin Yasalardaki Yeri, Hasta Güvenliği, Kalite, Akreditasyon ve Risk Yönetimi, Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi, İlaç Hatalarının Önlenmesi, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Hatalarının Önlenmesi, İletişim Hatalarının Önlenmesi, Cerrahi Hataların Önlenmesi, Düşmelerin Önlenmesi, Enfeksiyonların Önlenmesi, Bebek/Çocukların Kaçırılmasının ve Bebeklerin Yanlış Aileye Verilmesinin Önlenmesi, Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, örnek olay yöntemi.

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Alcan Z, Tekin DE, Civil SÖ. Hasta Güvenliği. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 2012. 2.Öztürk H, Kahraman İ. (Ed). Hemşirelik Öğrencileri İçin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Rehberi. 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016. 3.Polat O. Tıbbi Uygulama Hataları. 2. Baskı, Ankara, Seçkin, 2015. 4.Sur H, Palteki T. (Ed). (2013). Hastane Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul, Nobel. 5.Sur H. Hasta Güvenliği Yaklaşımları. İstanbul, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, 2008. 6.TTB. Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya. Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları. Ankara, Türk Tabipler Birliği, 2011. 7.İyigün E, Taştan S. (Çev. Ed).Abrams’ın Klinik İlaç Tedavisi. 10. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2014. 8. Sabuncu N, Akçay Ay F. (Ed). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 9.Atabek Aştı T, Karadağ A. (Ed). Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. İstanbul, Akademi, 2012. 10.T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı. Sağlıkta Kalite Standartları SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01) 1. Revizyon - 2. Baskı, Ankara, Pozitif Matbaa, Mart 2016. (http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf?0). 11.Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı (http://kalite.saglik.gov.tr/, http://kalite.saglik.gov.tr/TR,7107/yayinlar.html). 12.Joint Commission International (http://www.jointcommissioninternational.org/). 13.WHO (World Health Organization) (http://www.who.int).

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMANUR KUMRAL ÖZÇELİK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Tıbbi hataları ve nedenlerini irdeler
  • Tıbbi hataların bildiriminin önemini fark eder
  • Hasta güvenliği ve hasta güvenliği kültürünün önemini kavrar
  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hemşirenin profesyonel rol ve sorumluluklarını kavrar
  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tıbbi Hatalar ve Nedenleri
2 Tıbbi Hatalarda Mesleki ve Yasal Sorumluluklar
3 Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi
4 Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü
5 Hasta Güvenliğinin Yasalardaki Yeri
6 Hasta Güvenliği, Kalite, Akreditasyon ve Risk Yönetimi
7 Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi- Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
8 Ara Sınav Haftası
9 İlaç Hatalarının Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
10 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Hatalarının Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
11 İletişim Hatalarının Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
12 Cerrahi Hataların Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
13 Düşmelerin Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
14 Enfeksiyonların Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
15 Bebek/Çocukların Kaçırılmasının ve Bebeklerin Yanlış Aileye Verilmesinin Önlenmesi-Örnek Olaylar ve Önleme Stratejileri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 14 2 28
Sunum ve Hazırlığı 14 1 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 2 2
Final ve Hazırlığı 1 2 2

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5