Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY3008 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Zorunlu 6 6,00 3 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Hastalıklar ve hastalıkların tedavisinde verilecek diyetin ne olacağının öğrenilmesi amaçlanır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin-ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral-parenteral beslenme

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, tartışma, yorumlama, pratik uygulama

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P, Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2002. -Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZEHRA MARGOT ÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Tıbbi beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulamaları yapar
  • Besin-ilaç etkileşimini öğrenir
  • Hastalıkların tanımını, etiyolojisini ve komplikasyonlarını öğrenir.
  • Pre-post operatif beslenme, test diyetlerini öğrenir.
  • Enteral-parenteral beslenme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Karaciğer Hastalıklarında Tıbbi beslenme Tedavisi
2 Karaciğer, safra kesesi, pankreas hastalıklarında beslenme
3 Böbrek Hastalıklarında Tıbbi beslenme Tedavisine giriş
4 Akut glomerulo nefritte beslenme tedavisi
5 Kronik glomerulo nefritte beslenme tedavisi
6 Nefrotik sendromda beslenme
7 Enfeksiyon - HIV Hastalıklarında Tıbbi beslenme Tedavisi
8 Ara sınav
9 Onkoloji Hastalıklarında Tıbbi beslenme Tedavisi
10 Kronik böbrek yetmezliğinde ve böbrek taşlarında beslenme
11 Kanserde beslenmeye giriş, beslenmenin kanser oluşumuna etkisi, hastalık oluşum riskini düşürmek için dikkat edilecek noktalar, kanser gelişimi
12 Yanık ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
13 Allerji Hastalıklarında Tıbbi beslenme Tedavisi
14 Kanserli hastanın beslenmesi; kemoterapili, radyoterapili hastanın beslenmesi, ameliyatli hastanın beslenmesi, immünoterapide beslenme, kemik iliği transplantasyonunda beslenme
15 İnflamasyon ve Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme
16 Solunum Yolu Hastalıklarda Tıbbi beslenme Tedavisi
17 Final sınavına hazırlık
18 Final SINAV

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje ve Hazırlığı 14 1 14
Ödev ve Hazırlığı 14 2 28
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 1 14
Atölye ve Hazırlığı 14 1 14
Sunum ve Hazırlığı 14 1 14
Seminer ve Hazırlığı 14 1 14
Demo ve Hazırlığı 14 1 14
Araştırma ve Hazırlığı 14 1 14
Rapor ve Hazırlığı 14 1 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi