Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM1012 Hemşirelik Esasları Zorunlu 2 8,00 5 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin bilimsel, bütüncü ve etik yaklaşımla birey, aile ve toplum sağlığını geliştirme, koruma ve iyileştirmeye yönelik hemşirelik rollerine ilişkin bilgi , tutum, beceri kazanması ve geliştirmesini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık Bakım Sistemi ve Sağlık Ekibi, Hemşirelikte Kavramlar ve Kuramlar, Değerler ve Etik, Hemşirelik Süreci, Kayıtlar ve Rapor Yazma Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli, Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme , İletişim , Solunum , Yeme-İçme , Boşaltım , Kişisel Temizlik ve Giyim , Beden Sıcaklığının Kontrolü , Hareket Çalışma ve Eğlenme, Cinselliği İfade Etme, Uyku ve Dinlenme, Ölüm, Klinik Uygulamaya Hazırlık

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, tartışma, demonstrasyon, simülasyon, klinik ve laboratuar uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Craven, R, F., Hirnle, C, J.: Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. Lippincott. Fourth Edition.(2003) Taylor, C., Lillis, C., Lemone, P.: Fundamentals of Nursing. Lippincott Company, Philadelphia, Second edition (2007) Sabuncu, N., Alpar, Ş, E, Özdilli, K ve Ark. Edt: N Sabuncu. Hemşirelik Bakımında ilke ve Uygulamalar. Alter Yayınevi. (2008) Ay F., Ertem, Ü., Özcan, N ve ark. Edt. F A Ay. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar.İstanbul Medikal Yayıncılık. (2008) Sabuncu, N., Alpar, Ş, E, Karabacak, Ü ve Ark. Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık. (2008)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE ALPAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bir meslek ve bir disiplin olarak hemşireliğin tarihsel gelişimini ve felsefesini açıklar.
  • Hemşireliğe ilişkin temel kavramları açıklar.
  • Hemşirelik uygulamalarına ilişkin etik kuralları ve hemşirelikte profesyonel değerleri benimser.
  • Hemşire kuramcıları ve bakımda kullanılabilecek modelleri açıklar.
  • Sağlık ekibinin üyesi olarak sağlıklı/hasta bireyin bakımında hemşirenin rollerini benimser..
  • Hemşirelik sürecinin hasta bakım kalitesine katkısını açıklar
  • Bireyin sağlık bakım ortamına kabulunden eve gönderilmesine kadar olan süreçte temel hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirir.
  • Yaşam modeline dayalı hemşirelik modeli doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin bakım sürecini gerçekleştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık Bakım Sistemi ve Sağlık Ekibi, Hemşirelikte Kavramlar ve Kuramlar, Değerler ve Etik
2 Hemşirelik süreci, Kayıtlar ve Rapor Yazma, Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme (Tıbbi ve Cerrahi Asepsi, Enfeksiyon Kontrolü)Klinik Uygulama
3 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme (İlaç Uygulamaları) Klinik Uygulama
4 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme (İlaç Uygulamaları) Klinik Uygulama
5 İletişim ( İletişim, Kültürel Farklılıklar, Stres ve Adaptasyon, Beden İmajı, Benlik Saygısı, Hasta Kabulü ve Taburcu Edilmesi) Klinik Uygulama
6 Solunum (Solunum Sistemi ve Uygulamaları, Yaşam Bulguları) Yeme-İçme (Beslenme, Sindirim Sistemi ve Uygulamaları) Klinik Uygulama
7 Boşaltım (Üriner Boşaltım Sistemi Uygulamaları, Bağırsak Boşaltımı Sistemi ve Uygulamaları) Klinik Uygulama
8 Ara sınav
9 Kişisel Temizlik ve Giyim (Kişisel Temizlik ve Giyim Uygulamaları) Klinik uygulama
10 Beden Sıcaklığının Kontrolü (Sıcak ve Soğuk Uygulamalar) Klinik uygulama
11 Hareket (Hareket Sistemi ve Uygulamaları, Yara Bakımı, Bası Yarası) Klinik Uygulama
12 Çalışma ve Eğlenme Klinik Uygulama
13 Cinselliği İfade Etme Klinik Uygulama
14 Uyku ve Dinlenme Klinik Uygulama
15 Yaşam Aktiviteleri 12:Ölüm (Ölüm, Kayıp ve Başa Çıkma, Terminal Dönem Hasta Bakımı) Klinik Uygulama
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyılsonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Ödev ve Hazırlığı 2 30 60
Laboratuvar ve Hazırlığı 4 10 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8