Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM3005 Hemşirelikte Eğitim İlke ve Uygulamaları Zorunlu 5 5,00 4 4

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye, hemşirenin eğitimci rolünü gerçekleştirdiği alanlarda (sağlık eğitimi, hasta ve yakınlarının eğitimi, hizmetiçi eğitim) temel eğitim becerilerini kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Tarihçesi, Hemşirelik Eğitim Sisteminin Analizi, Hemşirenin Eğitimci Rolü, Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Klinik Öğretim, Hemşirelikte Sürekli Eğitim: Hizmet İçi Eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi, Sağlık Eğitimi, Hasta ve Yakınlarının Eğitimi, Eğitim süreci

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, grup tartışması, gözlem, görüşme, oyun, rol-oynama, problem çözme, beyin fırtınası, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aykut M, Çetinkaya F, Öztürk Y ve ark. (1999): Sağlık Eğitimi. Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri. Barutçugil İ (2002): Eğiticinin Eğitimi. Kariyer Yayıncılık, İstanbul Lacroix A., Assal J. P. (2003): Hastaların Terapötik Eğitimi (Çeviri Editörü: birgül Piyal, Ruhi Selçuk Tabak). Palme Yayıncılık, Ankara. Sönmez V (2001): Program Geliştirmede Öğretmen El kitabı. Arı Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara. Young L E., Paterson B L. (2007): Teaching Nursing. Lippincott Williams & Wilkins,

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE ALPAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Hemşirelik eğitim sisteminin geçmişten günümüze gelişimini analiz eder.
  • Hemşirenin eğitimci rol ve sorumluluklarını benimser.
  • Sağlık eğitimi, hasta ve yakınlarının eğitimi, hizmetiçi eğitim gibi temel alanlarda eğitimci rolünü gerçekleştirir.
  • Eğitim etkinliklerini, eğitim süreci aşamaları doğrultusunda uygular.
  • Etkili sunum becerileri kazanır.
  • Eğitim etkinliklerinde yaparak uygulayarak öğrenmeye öncelik verir.
  • Bireysel ve mesleki yaşantısında yaşam boyu öğrenmeyi benimser.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Tarihçesi
2 Hemşirelik Eğitim Sisteminin Analizi
3 Hemşirenin Eğitimci Rolü
4 Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Klinik Öğretim
5 Hemşirelikte Sürekli Eğitim: Hizmet İçi Eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi
6 Sağlık Eğitimi
7 Hasta ve Yakınlarının Eğitimi
8 Ara sınav
9 Eğitim Süreci: Gereksinim Belirleme
10 Eğitim Süreci: Planlama ve Programlama
11 Eğitim Süreci: Planlama ve Programlama
12 Eğitim Süreci: Uygulama (Yöntemler)
13 Eğitim Süreci: Uygulama (Araçlar)
14 Eğitim Süreci: Ölçme ve Değerlendirme
15 Eğitim Süreci: Değerlendirme
16 Ders çalışma haftası
17 Final Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 2 10 20
Laboratuvar ve Hazırlığı 2 10 20
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7