Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2026 Hemşirelikte Etik ve Değerler Zorunlu 4 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders sağlıklı ve hasta bireye yönelik tüm uygulamalarda insanın sağlık ve yaşam hakkının en önemli değer olarak benimsenmesi, tüm hemşirelik değerlerinin verilen bakıma yansıtılması, hemşirelikte etik alanında temel yaklaşımların uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Etiğe kavramsal yaklaşım, Etik ilkeler, etik türleri, Hemşirelikte etik kodlar, Etik teoriler ve teorisyenler, Hemşirelikte etik karar verme, İş etiği, Bilim, araştırma ve etik, Hasta hakları, Etik kurullar, Hemşirelikte etik sorunlar/vaka analizleri, Değerler ve kültür, normlar, inançlar, ihtiyaçlar, tutumlar, Değer sisteminin geçiş ve gelişimi, Hemşirelik değerleri,

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Vaka incelemesi ve çözümlemesi, sözlü anlatım, grup çalışması, görsel sunumlar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çobanoğlu N. Tıp Etiği, 2007. 2. Sara T. Fry. Hemşirelik Uygulamalarında Etik. Çev. Beyhan Bağ. Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. 3. Kuçuradi İ. Değerler ve Değer. İnsan ve Değerleri. Türk Felsefe Kurumu, Yankı Yayınları, Ankara, 2003. 4. Demirhan Erdemir A. Tıpta Etik ve Deontoloji. Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. 5. Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık, Ankara, 2010. 6. Dietrich v. Engelhardt. Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik. Türkçesi: Arın Namal. Nobel Tıp Kitabevleri, 2000.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE ALPAR
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Etik teorisyenleri tartışır
  • Etik türleri örneklerle açıklar
  • Etik karar verme sürecini etkili bir şekilde kullanır
  • Etik sorunlarla ilgili vaka analizi yapar
  • Hemşirelikte profesyonel değerleri benimser
  • Etik ilkeleri benimser
  • Hemşirelikte etik kodları kullanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Etiğe kavramsal yaklaşım
2 Etik ilkeler, etik türleri
3 Hemşirelikte etik kodlar
4 Etik teoriler ve teorisyenler
5 Hemşirelikte etik karar verme
6 İş etiği
7 Bilim, araştırma ve etik
8 Ara sınav
9 Hasta hakları
10 Etik kurullar
11 Hemşirelikte etik sorunlar/vaka analizleri
12 Hemşirelikte etik sorunlar/vaka analizleri
13 Değerler ve kültür, normlar, inançlar, ihtiyaçlar, tutumlar
14 Değer sisteminin geçiş ve gelişimi
15 Hemşirelik değerleri
16 Ders çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 2 6 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7