Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2054 Hemşirelikte Güçlendirme Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciyi özel ve mesleki yaşamında güçlendirecek bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmaktır

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hemşirelikte güçlendirme, öz yönetim, güç ve güç ilişkileri, ekip çalışması, hastanelerde rol ilişkileri, kararlara katılım, yetki devri, kariyer planlama ve geliştirme, girişimcilik, eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme, liderlik, mentörlük ve koçluk, iş doyumu ve motivasyon, inovasyon ve yaratıcılık

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap yöntemi, beyin fırtınası, bireysel çalışma, ev ödevleri

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynaklar 1. Jones Patronis RA.(2007).Nursing Ledaership and management :Theories, process and practice. F.A.Davis Company, Philadelphia. 2. Sullivan, E.J., Decker, P.J. (2001). Effective Management and Leadership in Nursing. 5th Ed. Prentice Hall, New Jersey. 3. Tappen,R.M (2001).Nursing leadership and management: Concept and practice. F.A.Davis Company, Philadelphia

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YASEMİN ERGÜN
Ofis/Oda No 128
Telefon 0216-777-5770
E - Posta yergun@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bireysel hedeflerini belirler, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varır, güç kaynaklarını sıralar
  • Kariyer planlamasını yapar, hedeflerine ulaştıracak çevresel fırsatlar hakkında farkındalık kazanır, çevresel fırsatlarla kendi yeteneğini buluşturur
  • Çevresindekilerle güçlü ilişkiler kurma yollarını sıralar, hastanelerde rol ilişkilerini sayar
  • Kendi motivasyonunu arttıracak araç ve yöntemlere karar verir
  • Yaratıcı fikirler geliştirir, kendi liderlik stiline karar verir, katılabileceği karar alanlarına karar verir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması
2 Hemşirelikte güçlendirme
3 Öz yönetim
4 Güç ve güç ilişkileri
5 Ekip çalışması
6 Hastanelerde rol ilişkileri
7 Katılımcı yönetim anlayışı
8 Ara Sınav Haftası
9 Yetki devri
10 Kariyer planlama ve geliştirme
11 Girişimcilik
12 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme
13 Liderlik, mentörlük ve koçluk
14 İş doyumu ve motivasyon
15 İnovasyon ve yaratıcılık
16 Dersin değerlendirilmesi
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 6 18
Laboratuvar ve Hazırlığı 3 6 18
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi