Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM3006 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 6 5,00 4 4

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili bilgilerin uygulamaya aktarılması becerisini kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yönetimde Temel Kavram ve Kuramlar, Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu, Sağlık Kurumlarında Mali, İdari ve Destek Hizmetler, Etkin Yönetim Esasları, Sağlık Ekibi ve Rol Yapıları, Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü, Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi, Sorun Çözme ve Karar Verme, Değişim Yönetimi, Hemşirelik Bakım Sunum Sistemleri, Hemşirelikte İnsan Gücü Planlaması Liderlik, Sağlık/Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler, Motivasyon, Örgütlerde Çatışma Yönetimi, İş Analizi ve İş Tanımı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Teknoloji ve Enformasyon Yönetimi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözlü anlatım, grup çalışması, görsel sunumlar, proje sunumu,

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hemşirelik ve sağlık personelleriyle ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler. Huber D.: Leadership and Nursing Care Management Philedelphia, 2000 Koçer T.: İşletme Yöneticiliği, 11. Bası. Arıkan Basım. 2007 Sabuncuoğlu Z. İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktüel, 2008 Swansburg R.C; Swansburg R.J.: İntradaction To Management and Leadership For Nurse Managers Third Edition, London, 2002. Yoder-Wise P.S.: Leading Maneging in Nursing Second Edution, Mosby, ST. Louis, 2000

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YASEMİN ERGÜN
Ofis/Oda No 128
Telefon 0216-777-5770
E - Posta yergun@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Etkin hemşirelik yönetimi esaslarını tanımlar
  • Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlar
  • Hemşirelik iş gücünü bakım verilen hastaların bağımlılık düzeyine göre formüle eder
  • İletişim tekniklerini etkili bir şekilde kullanır
  • Yönetsel sorunlarda bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır
  • Toplam kalite yönetimi benzeri uygulamalarda değişim öncülüğü yapar
  • Bir organizasyona liderlik etmek için gereken nitelik ve becerileri söyler
  • Sağlık Hizmetleri ile ilgili yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin günün koşullarına uygunluğunu tartışır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yönetimde Temel Kavram ve Kuramlar
2 Sağlık Hizmetlerinin Yönetim Organizasyonu
3 Sağlık Ekibi ve Rol Yapıları
4 Etkin Hemşirelik Yönetimi Esasları
5 Örgütsel İletişim
6 Sorun çözme ve karar verme
7 Hemşirelik bakımı, sunumu ve organizasyonları
8 Ara sınav
9 Değişim Yönetimi
10 Hemşirelikte insan gücü planlaması
11 Çatışma Yönetimi
12 Liderlik
13 Toplam kalite yönetimi
14 İnsan Kaynakları Yönetimi
15 Sağlık ve hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeler
16 Ders çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 8 112
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi