Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 SGL1031 Histoloji-Embriyoloji Zorunlu 1 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Embriyoloji: İnsanda döllenme sonucu gelişen embriyonun oluşum sürecini kavratmak, Histoloji:Temel vücut dokularını kavratmak

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

embriyonun oluşum süreci, vücut dokuları ve organlar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lange Histoloji Moore Embriyoloji

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri KORKUT ULUCAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Cinsiyet hücrelerine özgü bölünmeyi ayırt eder
  • Fertilizasyon, organ gelişimi ve plasentanın morfolojik özelliklerini yorumlar
  • Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilmek için insan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
  • Üreme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
  • Doku ve organ sistemi arasında bağlantı kurar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Embriyoloji tanımı ve üreme sistemleri
2 Oogenez ve spermatogenez
3 Fertilizasyon
4 İmplantasyon
5 Bilaminar embriyonik disk
6 Koryon oluşumu, gastrulasyon ve nörulasyon
7 Organogenez
8 Ara Sınav Haftası
9 Hücre kavramı ve hücrenin yapısı
10 Hücre bölünmeleri ve DNA
11 DNA sentezi
12 Transkripsiyon, protein sentezi, gen yapısı ve işleyisi
13 Kromozonların morfolojik özellikleri
14 Kromozom düzensizlikleri
15 Kromozom anomalileri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5