Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 HUK1051 Hukukun Temel İlkeleri Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Hukuk kavramı ve hukukun genel prensipleri hakkında genel bilgiler vermek, hukukun çeşitli dallarını tanıtmak ve asgari düzeyde bir hukuk bilinci oluşturmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukukun temel kavramları dersinin içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Yüzyüze yazılı ve sözlü anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeşitli yazarlara ait Hukukun Temel Kavramları Kitapları

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SELDA ORMANLI YURDDAŞER
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci, bu ders sayesinde hukukun tanımını yapar ve fonksiyonlarını sayar.
  • Hukukun yürürlük kaynakları hakkında açık ve net cevaplar verir.
  • Hukuk kurallarının oluşumu (kanunlaştırma) ve anlam, nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması hususunda bilgi verir.
  • Hukukun bölümlerini; örneğin kamu ve özel hukuk dallarını net bir şekilde ayırır ve alt dallarını tek tek sayar.
  • Haklara ilişkin temel ilkeler konusunda bilgi verir.
  • Hakların sahipleri diğer bir deyişle kişiler konusunda aydınlatıcı bilgi verir ve örneğin adın korunması derken ne kastedildiğini anlar ve sorulduğunda anlatır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Hukuk Kuralları , Hukukun Kaynakları
2 Hukuk Kurallarının Uygulanması
3 Hak
4 Hukuki Olay, Hukuki İlişki, Hukuki İşlem
5 Dürüstlük Kuralı, İyiniyet Kuralı
6 İspat Kavramı
7 Yargı
8 Ara Sınav Haftası
9 İdare
10 Suç ve Ceza
11 Kişi
12 Borç
13 Aile
14 Miras
15 Eşya
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 15 15
Proje ve Hazırlığı 0
Ödev ve Hazırlığı 0
Laboratuvar ve Hazırlığı 0
Atölye ve Hazırlığı 0
Sunum ve Hazırlığı 0
Seminer ve Hazırlığı 0
Demo ve Hazırlığı 0
Araştırma ve Hazırlığı 0
Rapor ve Hazırlığı 0
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi