Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4024 İç Denetim Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kontrol, iç kontrol, denetim, iç denetim kavramlarına açıklık getirerek bunların arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak ve bu alanda ülkemizde mevcut kavram kargaşasını önlemek. Dünyada geçerli İç Kontrol Modelleri hakkında bilgi vermek; bu temel bilgileri takiben bütün yönleriyle COSO kontrol modelini ele alarak örnek olaylarla açıklamak. İç denetimin işletme içindeki yeri, yetki ve sorumlulukları, etik kuralları, uluslararası iç denetim standartları hakkında bilgi vererek iç denetçilerin, iç kontroller, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin etkiliğini değerlendirme fonksiyonları açıklamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İç Denetimin işletme içindeki yeri ve önemi, yetki ve sorumlulukları, etik kuralları, uluslararası iç denetim standartları hakkında bilgi vererek iç denetçilerin, iç kontroller, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin etkiliğini değerlendirme fonksiyonları açıklamak

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders Anlatımı, Ödevler ve Vaka Çalışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ders Notları 2) Nuran Cömert, Bütünleşik Yaklaşımla KOBİLERDE Risk Temelli İç Kontrol, Gazi Kitabevi 3)COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Çeviri Editörü: Nuran Cömert, TİDE Yayınları 4) Sawyer's İç Denetçiler için Rehber, TİDE Yayınları

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURAN CÖMERT
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kontrol, iç kontrol ve denetim kavramlarını öğrenmek
  • COSO Kontrol modeli hakkında bilgi sahibi olmak
  • İç denetçinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • İç Kontrol ve İç Denetimi ilişkisini öğrenmek
  • Uluslararası iç denetim standartlarını ve bu standartlar çerçevesinde iç denetim faaliyetinin yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kontrol, İç Kontrol, Denetim ve İç Denetim Kavramları
2 İç Kontrol ve İç Denetimin İşletme Örgütündeki Yeri ve Önemi İç Kontrolün Kapsamı ve İç Kontrolün Eksikliğinin Olası Sonuçları,İç Kontrol Konusundaki Yanılgılar ve Gerçekler Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında İç Kontrol, Dünyada Geçerli İç Kontrol Modelleri COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve, İç Kontrolün Bileşenleri, Kontrol Ortamı Bileşeni, Risk Değerlendirme Bileşeni, İç Kontrol ve İç Denetimin İşletme Örgütündeki Yeri ve Önemi
3 İç Kontrolün Kapsamı ve İç Kontrolün Eksikliğinin Olası Sonuçları,İç Kontrol Konusundaki Yanılgılar ve Gerçekler
4 Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında İç Kontrol, Dünyada Geçerli İç Kontrol Modelleri
5 COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve, İç Kontrolün Bileşenleri, Kontrol Ortamı Bileşeni, Risk Değerlendirme Bileşeni
6 Kontrol Eylemleri, Bilgi ve İletişim, İzleme Eylemleri Bileşenleri
7 Vaka Çalışması I
8 Ara Sınav Haftası
9 İç Denetim Nedir? İç Kontrolle İlişkisi, İç denetimin Önemi, Modern İç denetimin Tarihsel Gelişimi
10 İç Denetimin Örgütsel Konumu, Yetki ve Sorumlulukları
11 İç Denetim Mesleğinin Uluslararası Konumu,UMUÇ'un Kapsamı
12 Güvence ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kapsamı
13 İç Denetim Meslek Ahlak Kuralları
14 Nitelik Standartları ve Performans Standartları
15 Vaka Çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 14 42
Proje ve Hazırlığı 1 10 10
Ödev ve Hazırlığı 5 3 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi