Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2021 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 3 8,00 5 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders, öğrenciye sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkları erken tanı tedavi ve bakımı, hastanın ve ailenin eğitimi, rehabilitasyon konusunda bilgi ve bunları uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği , Ağrı ve Ağrılı Hasta Bakımı, Palyatif Bakım, Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Neoplastik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı , Metabolizma ve Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Eklem-Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,İmmünolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Yaşlılık ve Yaşlı Hasta Bakımı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, grup tartışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akdemir N, Birol L. (2003). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 1. Baskı, Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayın No:2, İstanbul. Eti Aslan F, Karadokovan A (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, Adana. Harrison’s Prıncıples of Internal Medıcıne (2001), Çev: A. Cengiz, M. İçeren, Ed: N. Dursun, Companıon Handbook 1998. 14. Baskı, Cilt:2, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. Meltzer SC, Bare BG (2004). Brunner & Suddarth’s Texbook of Medical-Surgical Nursing. 10th Edition, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SIDIKA OĞUZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon 2164181606
E - Posta - E - Posta soguz@marmara.edu.tr
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Hastalıkların fizyopatolojisini bilir.
  • Hastalıklar için risk faktörlerini bilir.
  • Kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlem alır.
  • Hastalıkların belirti ve bulgularını ayırt eder.
  • Hastalıkları ve tedavi planını bilir.
  • Tedavi planını uygular ve hasta izlemini yapar.
  • Hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın gereksinimlerini tanımlar.
  • Hemşirelik girişimlerini uygular, hasta eğitimi yapar ve sonuçlarını değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 "İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar
2 Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği
3 Ağrı ve Ağrılı Hasta Bakımı
4 İmmünolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
5 Neoplastik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
6 Metabolizma ve Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
7 Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
8 Ara sınav
9 Yaşlılık ve Yaşlı Hasta Bakımı
10 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
11 Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
12 Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
13 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
14 Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
15 Eklem-Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
16 Ders çalışma haftası
17 final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 8 112
Sunum ve Hazırlığı 14 2 28
Araştırma ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 14 1 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8