Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 DTC4002 İhracat Yönetimi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı ihracat yönetimi için gerekli olan yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasıyla birlikte teslim ve ödeme şekilleri (incoterms) ve ihracat dokümanlarına ilişkin ihracat uygulamalarının öğrenilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İhracatın Tanımı ve Kapsamı, İhracatta Pazarlama Araştırması, İhracatta Pazarlama Planlaması, İhracat Stratejileri ve İhracat Uygulamaları, İhracatta Kullanılan Belgeler, İhracatta Teslim ve Ödeme Şekilleri incelenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğretim üyesinin sunumu, Konuk konuşmacılar, Örnek olaylar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Serdar PİRTİNİ, Mehmet Melemen, İhracat Uygulamaları Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım, Türkmen Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2017. Gerald Albaum, Edwin Duerr, International Marketing & Export Management, 7th Edition, Prentice Hall.

Dersin Web Sayfası

None

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SERDAR PİRTİNİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İhracat sürecinin öğrenilmesi
  • Global pazarlarda ihracat pazarlamasının rolünün öğrenilmesi
  • İhracat yönetiminde başarı faktörlerinin öğrenilmesi
  • İhracat teslim ve ödeme şekillerinin öğrenilmesi
  • İhracat dokümanlarının incelenmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İhracat yönetiminin temel kavramları
2 İhracat yönetiminin ülkeler ve şirketler açısından sağladığı yararlar
3 İhracat pazarına giriş
4 yabancı ülkelerde yeni pazarlara giriş şekilleri
5 İhracat yönetiminde pazar araştırması
6 İhracat yönetiminde pazarlama süreci
7 İhracat yönetiminde pazar çevresi
8 İhracat yönetiminde pazarlama planı geliştirme
9 Vize
10 İhracat yönetiminde ürün stratejileri
11 İhracat yönetiminde fiyat stratejileri
12 İhracat yönetiminde pazarlama kanalları ve dağıtım şekilleri
13 İhracat yönetiminde alım şekilleri
14 İhracat yönetiminde ödeme şekilleri
15 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
16 Örnek olay
17 Final

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 3 3
Ödev ve Hazırlığı 2 60 120
Arasınav ve Hazırlığı 1 3 3
Final ve Hazırlığı 1 3 3

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi