Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IKT1051 İktisada Giriş I Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplumun, sınırsız ihtiyaçlarını karşılayacak olan sınırlı mal ve hizmet miktarının kullanımında bir seçim yapmak, hangi malların, nasıl ve ne miktarda üretilip kimlere dağıtılacağı hakkında bir karara varmak gerekmektedir. Bu çerçevede bu derste rasyonellik ilkesi çerçevesinde toplumun maksimum refah düzeyine ulaşması için gerekli yollar gösterilmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı toplumun, sınırsız ihtiyaçlarını karşılayacak olan sınırlı mal ve hizmet miktarının kullanımında bir seçim yapmak, hangi malların, nasıl ve ne miktarda üretilip kimlere dağıtılacağı hakkında bir karara varmak gerekmektedir. Bu çerçevede bu derste rasyonellik ilkesi çerçevesinde toplumun maksimum refah düzeyine ulaşması için gerekli yollar gösterilmektedir. İktisat kavramı, iktisadi faaliyetler, iktisadi analiz, mal piyasası, talep kavramı, talep fonksiyonu ve talep eğrisi, piyasa arzı, arzı etkileyen faktörler, piyasa dengesi, talep esnekliği, nokta esnekliği, yay esnekliği, çapraz esneklik, gelir esnekliği, King kanunu, örümcek ağı teoremi, talep tahlilleri, kardinal fayda (toplam fayda, marjinal fayda, azalan marjinal fayda), arz tahlilleri (eş ürün eğrileri, eş maliyet doğruları, üretici dengesi), üretici bütçesindeki değişim ve genişleme yolu, ölçek ekonomileri, piyasa dengesi, piyasa şekilleri, tam rekabet piyasası koşulları, tam rekabet piyasasında firma gelirleri, tam rekabet piyasasında kısa dönem firma dengesi, monopol piyasalarında denge durumu, monopolde fiyat farklılaştırması, monopson piyasa, çift yanlı monopol, ikili monopol, eksik rekabet piyasaları, düopol piyasaları, oligopol piyasaları dönem boyunca işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

1-Anlatım Yöntemi 2-Soru-Cevap Yöntemi 3-Sunum Yöntemi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

lker Parasız ve Mustafa Özer. Modern İktisadın Temelleri, İstanbul: Alfa Yayınları, 2005. İlker Parasız, İktisada Giriş: Prensipler ve Politika, 9. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2008. Prof.Dr.Osman Z. Orhan, Prof.Dr.Seyfettin Erdoğan, İktisada Giriş, Palme yayıncılık, 2008

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri TOGAN KARATAŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel İktisadi Sorunları Ve Kavramları Açıklar
  • Temel Iktisadi Sistemleri Ve Düşünce Okullarını Ayrıştırır
  • İktisatta Piyasa-Fiyat Mekanizmasının Ve Devletin Rolünü Analiz Eder
  • Piyasa Dengesindeki Değişimleri Açıklar
  • Tüketici Ve Firma Dengelerini Çözümler
  • Farklı Rekabetçi Piyasa Türlerinde Denge Analizini Yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İktisat kavramı, iktisadi faaliyetler, iktisadi analiz, mal piyasası, talep kavramı
2 Piyasa talebi, arz kavramı
3 Piyasa arzı, piyasa dengesi, talep esnekliği
4 Arz esnekliği, üretici ve tüketici rantı, karaborsa fiyatı.
5 King kanunu, örümcek ağı teoremi, talep tahlilleri
6 Arz tahlilleri, üretici bütçesindeki değişim ve genişleme yolu.
7 Üretim maliyetleri, kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri
8 Ara Sınav Haftası
9 Ölçek ekonomileri, piyasa dengesi, piyasa şekilleri.
10 Tam rekabet piyasası koşulları
11 Monopolde fiyat farklılaştırması.
12 Eksik rekabet piyasaları,
13 Oligopol piyasaları
14 Monopollü rekabet piyasaları (Kısa ve uzun dönem firma dengesi).
15 Genel tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 14 56
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi