Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2006 İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 4 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Genel ilk yardım bilgilerinin öğretilmesi ve acil bakım hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunun öğretilmesi ve özellikle sağlık kurumlarında bu hizmetlerin koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik prensiplerin kavratılması amaçlanmaktadır

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Genel ilkyardım bilgileri Hasta-yaralı ve olay yeri değerlendirilmesinde kullanılan bulgu ve belirtilerin öğretilmesi Temel yaşam desteği uygulamaları Kanamalarda ,Bilinç bozukluklarında ,Yaralanmalarda ,Hayvan ısırıklarında ,Yanık, donma ve sıcak çarpmasında yapılması gereken temel ilkyardım uygulamaları,Zehirlenmeler Hasta/yaralı taşıma teknikleri Acil bakım hizmetlerinin organizasyonu

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım ,soru -yanıt ,okuyup yorumlama vaka incelemesi , manken üzerinde uygulama

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlk Yardım Uygulayıcı Kitabı, Prof. Dr.Aytuğ Atıcı, Doç. Dr.Şebnem Atıcı, Doç. Dr.Ertan Mert, Nobel Kitabevi, Adana, 2010 Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı,T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara;2011. Temel ilkyardım, Prof. Dr. L. Bikem Süzen. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul;2015.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURTEN ÖZÇELİK
Ofis/Oda No 438
Telefon 0216 330 20 70/1434
E - Posta nozcelik@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/nurten.ozcelik/
Öğrenci Görüşme Saatleri salı 13:00-15:00

Öğrenme Çıktıları

  • Acil olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak tıbbi olmayan ilkyardımı yapar
  • Acil sağlık hizmetleri , ambulansta,hastane acil servislerinde,yoğun bakım servislerinde nasıl ve kimler tarafından verildiğini bilir
  • Temel yaşam desteği uygulamalarının kavrar
  • Zehirlenmelerde,hayvan ısırıklarında ,lkyardım uygulamasını yapar
  • Hasta/yaralı taşıma tekniklerinin öğrenir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel ilkyardım bilgileri
2 Hasta-yaralı ve olay yeri değerlendirilmesinde kullanılan bulgu ve belirtilerin öğretilmesi
3 Temel yaşam desteği
4 Kanamalarda ilkyardım
5 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım
6 Bilinç bozukluklarında ilkyardım
7 Yaralanmalarda ilkyardım
8 Ara Sınav Haftası
9 Hayvan ısırıklarında ilkyardım
10 Kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
11 Boğulmalarda ilkyardım
12 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
13 Zehirlenmeler
14 Hasta/yaralı taşıma teknikleri
15 Acil bakım hizmetlerinin organizasyonu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5