Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders elementary (başlangıç) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri pre-intermediate (alt-orta) düzeyine çıkarmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Past simple tense, count and uncount nouns, comparatives and superlatives, present continuous tense, going to, question forms, present perfect tense, ever and never, just and yet, present perfect and simple past tense konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme etkinlikleri:Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri:Yüzyüze, interaktif

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basic English Grammar (Betty Schrampfer Azar) New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars) New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Bir konuyu İngilizce tartışır.
  • Discuss a topic in English.
  • Mesleki İngilizce bilgisini yabancı dilin doğru kullanımıyla sentezler.
  • Anlatım gücünü geliştirmek için öğrendiği kelimeleri çeşitlendirir.
  • Literatürü İngilizce kaynaklardan araştırır
  • Bir konuyu ingilizce tartışır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Past Simple Tense/ Negatives and Questions
2 Count and uncount nouns (a/some/much/many)
3 Revision of Previsious units
4 Comparatives and superlatives
5 have' 'have got' revision of prepositions
6 Revision of previous units
7 Present Continuous Tense
8 Ara Sınav Haftası
9 Going to'
10 Revision of previous units
11 Question forms(why/which/have much/have many)
12 Present Perfect Tense
13 Ever and Never just and yet
14 Present Perfect and Simple Past Tense
15 Final revision
16 Çalışma Haftası
17 Final

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 12 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6