Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IK4001 İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) teknik fonksiyonlarından iş analizi, insan kaynakları planlaması ve personel bulma, seçme, iş alma süreçlerinde uygulayıcı seviyede bilgi ve pratik sağlanmasıdır. Bu amaçla ders kapsamında hem iş analizi uygulama projeleri hem de mülakat simülasyonları gerçekleştirilmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin teması, işletmelerdeki insan kaynağının etkili ve verimli biçimde yönetilmesini ve bu sayede optimum fayda elde edilmesini sağlayacak İKY sisteminin geliştirilmesidir. Bu dersi alan öğrencilerin, İKY’nin önemli konularını, İK yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunları, İK departmanlarının işlevleri ve organizasyon içindeki stratejik önemini kavramaları beklenmektedir. Bu doğrultuda; İKY’nin teknik kapsamında yer alan; iş analizi; yetkinlik bazlı İKY; insan kaynakları planlaması; personel bulma, seçme ve yerleştirme süreçleri irdelenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi, uygulama projesi ve simülasyon.

Staj Durumu

Zorunlu değil

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Şadi Can Saruhan, Dr. Müge Leyla Yıldız, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları Prof. Dr. Canan Çetin, Dr. Esra Dinç Özcan İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları Prof. Dr. Cavide Uyargil, vd. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları Prof. Dr. Dursun Bingöl İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları

Dersin Web Sayfası

http://www.volkanturker.com.tr

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MALİK VOLKAN TÜRKER
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İş Analizinin İnsan Kaynakları Yönetiminin başarı için ne kadar öneme sahip olduğunu kavrama
  • İş Analizi uygulama becerisini kazanma
  • İnsan Kaynakları Yönetiminde planlamanın önemini anlama
  • Personel bulma, seçme, işe alma süreçlerini ayrıntılı bir biçimde kavrama
  • Standart / yapılandırılmış mülakatlarda mülakatçı görevini üstlenecek bilgi ve uygulama becerisi kazanma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel Giriş
2 İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçlerine Giriş
3 İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları
4 İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları (devamı)
5 İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları (devamı)
6 İş Analizi proje sunumları
7 İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler
8 Ara Sınav Haftası
9 İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler (devamı)
10 İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler (devamı)
11 Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon).
12 Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon). (devamı)
13 Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon). (devamı)
14 Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon). (devamı)
15 İş Görüşmesi Simülasyonları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 10 20
Proje ve Hazırlığı 1 20 20
Demo ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 1 15 15
Rapor ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi