Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IK4004 İnsan Kaynakları ve Perpektifinden Liderlik Çalışmaları Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilerin, liderlik ile ilgili kavramları ve çalışmaları anlama, yorumlama ve liderleri analiz edebilme becerisi ve bakış açısı kazandırabilmektir. Ayrıca çalışma ortamında karşılaşacakları ya da olacakları liderleri değerlendirebilme ve anlayabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders anlatımı, öğrenci sunumu, örnek olay analizi, test ve makale dağıtımı, vize ve final sınavları

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.L. Yıldız (2015) (Ed.). Liderlik Çalışmaları, İkinci Baskı, Beta: İstanbul. F. Hesselbein, Ö. Goldsmith (2006). The Leader of the Future 2, Leader to Leader Institute. P.G. Northouse (2010). Leadership: Theory and Practice, Fifth Edition, Sage. Ş.C. Saruhan ve M.L. Yıldız (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi, İkinci Baskı, Beta: İstanbul. Diğer makale ve örnek olaylar

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MÜGE LEYLA YILDIZ ŞEN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Liderlik ile ilgili temel kavramları ve liderlik teorilerini bilir.
  • Güncel liderlik türlerini ve özelliklerini bilir.
  • Lider ve izleyicileri arasındaki ilişkiyi irdeleyebilir ve yorumlayabilir.
  • Örnek olaylar ile teorik bilgiyi harmanlayarak yorumlayabilir.
  • Lider örneklerini analiz edebilir ve değerlendirebilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş, Temel kavramlar, Lider kimdir?
2 İşletmelerde insan sermayesi olarak lider, liderin özellikleri, zekâ, duygusal zekâ ve lider
3 Liderlik türleri ve tarzları, lider ve izleyiciler, izlenim yönetimi
4 Liderlik teorileri
5 Liderlik teorileri devam
6 Karar verme yöneticilik ve liderlik, Küreselleşme ve liderlik, Küresel rekabet ortamında liderlik, yenilik liderliği
7 Etik ve etik liderlik
8 Ara Sınav Haftası
9 İnsan, algı, tutum, kültür, kuşak farkı ve izleyiciler
10 Kişilik ve liderlik - Otantik liderlik - Paternalistik liderlik
11 Güven ve liderlik, kurumsallaşma, girişimci liderlik Liderlik, risk ve kriz, karar verme+sezgi, stratejik liderlik - Hizme
12 Cinsiyet ve liderlik
13 Liderlik, risk ve kriz, karar verme+sezgi, stratejik liderlik - Hizmetçi liderlik
14 Lider analizleri
15 Lider analizleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev ve Hazırlığı 1 20 20
Sunum ve Hazırlığı 1 40 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi