Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4030 Intern: Acil Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Travma nedenleri, önlenmesi, travmalı hastanın bakım ilkelerini uygulama bilgi ve becerisi kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Acil hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları, Triyaj, Erişkin temel yaşam desteği, havayolu yönetimi, Elektriksel tedaviler, Erişkin ileri yaşam desteği, Çocuk temel ve ileri yaşam desteği, Kardiyak arrest sonrası bakım, Acil serviste akut koroner sendromlara güncel hemşirelik yaklaşımı, Acil serviste inme hastasına güncel hemşirelik yaklaşımı, Acil serviste multitravma hastasına güncel hemşirelik yaklaşımı, Pediatrik travmalar, Yaşlılarda travmalar, Acil serviste mekanik ventilatördeki hasta takibinde hemşirelik yaklaşımı, Resüsitasyon arabası ve acilde sık kullanılan ilaçlar, acil serviste trombolitik tedavide hemşirenin rolü, acil serviste şoktaki hasta yönetimi ve hemşirelik yaklaşımı.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Görsel ve sözel anlatım, vaka analizi,klinik uygulama, makale hazırlama ve sunma.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Şelimen D, Özşahin A, Gürkan A, Taviloğlu K. Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma Resüsitasyon Kurs Kitabı, 2008. 2. Oman KS, Koziol-Mclain J, Scheets LJ. Emergency Nursing Secrets. Philadelphia: Hanley & Belfuc, 2000. 3. Newberry L, Criddle LM. Sheehy's Manual of Emergency Care. St. Louis, Elsevier Mosby, 2005. 4. Hoyt KS, Thomas JS. Emergency Nursing: Core Curriculum. Saunders Elsevier, 2007.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Travma çeşitlerini bilme
  • Travmalı hastanın bakım gereksinimlerini kavrama
  • Hastaya yaralanma şekline özgü bakım vermeyi bilme ve uygulama
  • Taburculuk eğitimini ve evde bakımı planlamayı bilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Acil Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
2 Triyaj
3 Erişkin Temel Yaşam Desteği, Havayolu Yönetimi
4 Elektriksel Tedaviler
5 Erişkin İleri Yaşam Desteği
6 Çocuk Temel ve İleri Yaşam Desteği
7 Kardiyak Arrest Sonrası Bakım
8 Ara Sınav Haftası
9 Acil Serviste Akut Koroner Sendromlara Güncel Hemşirelik Yaklaşımı
10 Acil Serviste İnme Hastasına Güncel Hemşirelik Yaklaşımı
11 Acil Serviste Multitravma Hastasına Güncel Hemşirelik Yaklaşımı
12 Pediatrik Travmalar- - Klinik Uygulama
13 Yaşlılarda Travmalar- - Klinik Uygulama
14 Acil Serviste Mekanik Ventilatördeki Hasta Takibinde Hemşirelik Yaklaşımı
15 Resüsitasyon Arabası ve Acilde Sık Kullanılan İlaçlar
16 Acil Serviste Trombolitik Tedavide Hemşirenin Rolü, Acil Serviste Şoktaki Hasta Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımı
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Ödev ve Hazırlığı 1 96 96
Sunum ve Hazırlığı 1 24 24
Rapor ve Hazırlığı 1 96 96
Final ve Hazırlığı 1 98 98

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5