Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4012 Intern: Ağız ve Diş Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin ağız hijyeni, ağız yapılarındaki bozukluklar ve bakımı konusunda ileri bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ağız ve Ağız Boşluğundaki Organların Anatomisi, Fizyolojisi ve Beden Üzerindeki Etkileri, Ağrı Fizyolojisi, Ağız ve Dişlerde Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Tedavileri, Ağız ve Dişlerin Tanılanması, Ağız ve Diş Sağlığı İle Genel Sağlık Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, Ağız ve Diş Sağlığında Rol Alan Sağlık Ekibi Üyeleri, Hemşirenin Ekipteki Rol ve Fonksiyonları, Ağız ve Diş Sağlığının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, Ağız ve Diş Sağlığı Risk Altında Olan Bireylere Hemşirelik Yaklaşımları/Uygulamaları, Ağız ve Diş Rahatsızlıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisinde Hemşirenin Rolü, Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Hemşirelik Süreci Örnekleri, Klinik Uygulama.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, Tartışma, Demonstrasyon, Grup Çalışması, Vaka Sunumu, Klinik Uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mosby's Textbook of Dental Nursing, Mary Miller, Crispian Scully, 2nd Edition, Mosby, 2015. • Hemşirelik Esasları: İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Çev. Ed. Nurcan Uysal, Emine Çakırcalı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2015. • Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi, Necmiye Sabuncu ve ark., İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. • Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri - Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı, Çev. Ed. Hicran Bektaş, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015. • Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Ed. Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ, Akademi Kitabevi, Ankara, 2014. • Hemşirelik Süreci. Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Leman Birol, Etki Matbaacılık, İzmir, 2016, ISBN: 9786051259932 • Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviri: Firdevs Erdemir, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2012.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE ALPAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Ağız boşluğundaki yapıların anatomi ve fizyolojisini açıklar.
  • Bireyin ağız ve diş sağlığını değerlendirme ve gereksinimlerini belirler.
  • Ağız diş sağlığını etkileyen faktörleri ve ortaya çıkan problemleri açıklar.
  • Ağız ve diş sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde ekibin bir üyesi olarak hemşirenin rolünü benimser.
  • Ağız-diş sağlığının sürdürülmesinde iyi beslenme ve hijyenin önemine yönelik birey, aile ve topluma eğitim verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ağız ve Ağız Boşluğundaki Organların Anatomisi, Fizyolojisi ve Beden Üzerindeki Etkileri
2 Ağız ve Ağız Boşluğundaki Organların Anatomisi, Fizyolojisi ve Beden Üzerindeki Etkileri-Devam
3 Ağrı Fizyolojisi
4 Ağız ve Dişlerde Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Tedavileri
5 Ağız ve Dişlerde Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Tedavileri-Devam
6 Ağız ve Dişlerin Tanılanması
7 Ağız ve Diş Sağlığı İle Genel Sağlık Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
8 Ara Sınav Haftası
9 Ağız ve Diş Sağlığında Rol Alan Sağlık Ekibi Üyeleri
10 Hemşirenin Ekipteki Rol ve Fonksiyonları
11 Ağız ve Diş Sağlığının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü
12 Ağız ve Diş Sağlığı Risk Altında Olan Bireylere Hemşirelik Yaklaşımları/Uygulamaları
13 Ağız ve Diş Rahatsızlıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisinde Hemşirenin Rolü
14 Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Hemşirelik Süreci Örnekleri
15 Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Hemşirelik Süreci Örnekleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 22 308
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 24 336
Sunum ve Hazırlığı 2 15 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi