Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4044 Intern: Aile Planlaması Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu programın amacı hemşirelik öğrencilerine Aile planlaması hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde nüfus politikaları, üreme sağlığı ve aile planlaması kavramlarının çıkışı, kadın ve erkek üreme organlarının anatomi ve fizyolojisi, aile planlaması yöntemleri özel durumlarda aile planlaması gibi konuları içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, öğrenci sunumları, vaka tartışmaları, demostrasyon, video izletimi,

Staj Durumu

Haftada 24 st.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

'1.Aile Planlaması Danışmanlığı, Katılımcı Kitabı, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2005. 2.Aile planlaması danışmanlığı. Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007. 3.Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 2003. 4.Ulusal AP Hizmet Rehberi I-II.T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000.

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÖZLEM CAN GÜRKAN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Ülkemizdeki nüfus ve özellikleri, demografik dönüşüm ve nüfus politikalarını bilir.
  • Aile planlamasını tanımlar ve önemini bilir. Aile planlaması danışmanlığının önemini ve adımlarını bilir.
  • Kontraseptif yöntemlerini, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
  • Kontraseptif yöntemlere ilişkin uygun danışmanlık yapabilir.
  • Özel durumlarda kontraseptif danışmanlığı yapabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Türkiye’de ve Dünyada Nüfus Politikaları. Doğurganlığı ve doğurganlık bilincini etkileyen faktörler? Aile planlaması ve yararları nelerdir? Yöntem kullanımı ve isteğe bağlı düşüklerle ilgili ülkemizdeki yasa ve yönetmelikler.
2 Türkiye’nin nüfus yapısı, Türkiye’nin demografik dönüşümü, TNSA 2013 sonuçlarının yorumlanması.
3 'Aile planlaması hemşiresinin görevleri. Aile planlamasında danışmanlık ve iletişim. Aile planlaması kliniğine başvuran hastanın değerlendirilmesi.
4 'Kadın ve erkek anatomi ve fizyolojisi
5 'Hormonal kontraseptifler (Oral kontraseptifler)
6 'Hormonal kontraseptifler (Enjekte edilen kontraseptifler, deri altı implantlar)
7 RİA ve danışmanlık
8 Ara Sınav Haftası
9 'Bariyer yöntemler ve danışmanlık.
10 'Gönüllü cerrahi sterilizasyon ve danışmanlık.
11 Doğal ve geleneksel yöntemler ve danışmanlık.
12 'Doğum sonrası AP kullanımı, Düşük ve kürtaj sonrası AP kullanımı, Diyabetiklerde AP kullanımı.
13 'Kalp hastalığı olanlarda AP kullanımı, Pre-menopozal dönemde AP Kullanımı, Göçmenlerde ve engellilerde AP danışmanlığı.
14 'Kadınlar için geliştirilen kontraseptif yöntemler, Erkekler için geliştirilen kontraseptif yöntemler.
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 33 14 462
Ödev ve Hazırlığı 6 8 48
Sunum ve Hazırlığı 4 15 60
Rapor ve Hazırlığı 4 10 40
Arasınav ve Hazırlığı 3 8 24
Kısa Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Final ve Hazırlığı 6 10 60

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5