Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4092 Intern: Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Temel Psikiyatri Hemşireliği eğitimi almış öğrenciye, psikiyatri hemşireliğinin alt alanlarından olan alkol ve madde bağımlılığı alanında bilgi, beceri ve yetenek kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

• Kavram olarak bağımlılık, • Alkol ve madde bağımlılığı, • Bağımlılığın nedenleri, • Bağımlılıkta risk grupları, • Ergenlik ve bağımlılık, • Sokak çocukları ve madde kullanımı, • Bağımlılıkta tedavi ve bakım, • Madde kullanımını önleme • Psikoeğitimsel yaklaşım ve eğitim programları, • Tedavi ve bakımda psikiyatri hemşireliği

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım Soru-cevap/Tartışma Vaka sunumu Grup çalışması

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Nebahat Kum, İstanbul, 1996. 2.Psikiyatri Temel Kitabı, Cengiz Güleç, Ertuğrul Köroğlu, Ankara,1997. 3.Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Ertuğrul Köroğlu, Ankara, 1998. 4.Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Orhan Öztürk,Ankara, 1994. 5.Psychiatric Care Planning, Susan L.W.Krupnick, Andrew J. Wade, Pennsylvania, 1993.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GÜL ÜNSAL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bağımlılıkla ilgili temel kavramları kavrayacaktır.
  • Bağımlıklık açısından riskli durumları tanıyabilecektir.
  • Hasta/ailenin değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği bilgisini kullanabilecektir.
  • Bağımlılığın tedavi ve rehabilitasyonuna ilişkin bilgilerini uygulayabilecektir
  • Ruhsal sağlığı bozulmuş bireylerle iletişim sürecini uygulayabilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Bağımlılığın tanımı
2 Alkol ve madde bağımlılığı,
3 Bağımlılığın nedenleri,
4 Bağımlılığı etkileyen faktörler
5 Bağımlılıkta risk faktörleri, riskli gruplar
6 Bağımlılık ve aile
7 Bağımlılık tedavisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Ergenlik ve bağımlılık
10 Bağımlılıkta tedavi ve bakım
11 Alkol ve Madde kullanımını önleme
12 Bağımlılık ile kişilik yapısı ve bozuklukları arasındaki ilişki
13 Bağımlılıkta Rehabilitasyon
14 Bağımlılıkta eğitim programları
15 Bağımlılık ve Bağımlılıkta hemşirelik yaklaşımları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 40 5 200
Ödev ve Hazırlığı 35 5 175
Sunum ve Hazırlığı 35 5 175
Araştırma ve Hazırlığı 26 5 130
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5