Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4032 Intern: Ameliyathane Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ders, ameliyathane hemşireliğinin temel prensip ve kavramlarını bilme ve uygulama becerisi kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, ameliyathane hemşireliğinde temel kavramlar, ameliyathane hemşireliği görev, yetki ve sorumlulukları, enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrolü, dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, cerrahi aletler ve dikiş materyalleri, cerrahi aletlerin sınıflandırılması, alet masasının hazırlanması, alet/malzeme sayımı, kayıt, pozisyon verme, basınç yaralarının önlenmesi, ameliyathanede ısı kontrolü; istenmeyen hipotermi, maling hipertermi, kanama kontrolü, pansumanlar, drenler, doku örnekleri ile ilgili yapılacak işlemler, ameliyathanede hasta,çalışan ve çevre güvenliğini içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Görsel ve sözel anlatım, vaka analizi, klinik uygulama.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Basavanthappa BT. Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd, New Delhi, 2009. 2. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L. Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseiver, St. Louis, 2007. 3. Black JM, Hawks JH. Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. 8th Edition, Saunders/Elsevier, 2009. 4. Alcan Z, Tekin DE, Özbucak Civil S. Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. Nobel Tıp Kitabevi, 2012.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Ameliyathane hemşireliğinin temel kavramları bilme
  • Ameliyathane ortamının özelliklerini ve ilkelerini bilme
  • Ameliyathane ekipmanlarını bilme ve kullanma
  • Ekip ile işbirliği yapma becerisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse Hazırlık
2 Ameliyathane Hemşireliğinde Temel Kavramlar: Ameliyathane Hemşireliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları
3 Enfeksiyonunun Önlenmesi ve Kontrolü: Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
4 Cerrahi Aletler ve Dikiş Materyalleri
5 Pozisyon Verme ve Basınç Yaralarının Önlenmesi
6 Ameliyathanede Isı Kontrolü; İstenmeyen Hipotermi, Maling Hipertermi
7 Kanama Kontrolü, Pansumanlar, Drenler
8 Ara Sınav Haftası
9 Doku Örnekleri İle İlgili Yapılacak İşlemler
10 Ameliyathanede Hasta Güvenliği
11 Ameliyathanede Hasta Güvenliği
12 Ameliyathanede Çalışan Güvenliği
13 Ameliyathanede Çalışan Güvenliği
14 Ameliyathanede Çevre Güvenliği
15 Ameliyathanede Çevre Güvenliği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Ödev ve Hazırlığı 1 96 96
Sunum ve Hazırlığı 1 24 24
Rapor ve Hazırlığı 1 96 96
Final ve Hazırlığı 1 98 98

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8