Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4034 Intern: Cerrahi Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası güncel girişimlerini uygulama bilgi ve becerisi kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Cerrahi Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Sıvı Elektrolit, Asit ve Baz Dengesizlikleri, Cerrahi Enfeksiyonlar, Yara Bakımı, Yanık ve Hemşirelik Bakımı, Hipovolemik Şok, Perioperatif Bakım, ERAS Protokolleri, Perioperatif Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, vaka analizi, klinik uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Basavanthappa BT. Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd, New Delhi, 2009. 2. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L. Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseiver, St. Louis, 2007. 3. Black JM, Hawks JH. Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. 8th Edition, Saunders/Elsevier, 2009.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Cerrahi hemşireliğinin temel kavram ve ilkeleri bilme
  • Cerrahi hastası ve özelliklerini bilme
  • Hasta risklerini belirlenme ve azaltma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Cerrahi Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi
2 Kanıta Dayalı Hemşirelik
3 Sıvı Elektrolit, Asit ve Baz Dengesizlikleri
4 Cerrahi Enfeksiyonlar
5 Yara Bakımı
6 Yanık ve Hemşirelik Bakımı
7 Hipovolemik Şok
8 Ara Sınav Haftası
9 Perioperatif Bakım: Preoperatif Bakım
10 Perioperatif Bakım: İntraoperatif Bakım
11 Perioperatif Bakım: Postoperatif Bakım
12 Perioperatif Bakım: ERAS protokolleri
13 Perioperatif Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar
14 Perioperatif Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar
15 Perioperatif Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Ödev ve Hazırlığı 1 96 96
Sunum ve Hazırlığı 1 24 24
Rapor ve Hazırlığı 1 96 96
Final ve Hazırlığı 1 98 98

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5