Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4050 Intern: Çocuk Acil Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencinin ülkemizde ve dünyada çocuk acil ünitelerinin durumunu ve çocuk acil hemşireliğindeki gelişmeleri bilmesi, acil ünitesine kabul edilen çocuk ve ailesi ile uygun teknikleri kullanarak iletişim kurabilmesini, vakaları tıbbi durumlarına göre uygun şekilde sınıflandırarak gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik bakımı verebilmesini ayrıca ihmal ve istismar vakalarını ayırt edebilmesini amaçlar

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

çocuk acil ünitesine başvuran vakalar ve hemşirelik bakımları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

düz anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon

Staj Durumu

Dersin uygulaması çocuk acil ünitelerinde yürütülmektedir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kuğuoğlu S., Eti Arslan F., Olgun, N. Acil Bakım, 3. Baskı, Yüce Yayım, İstanbul, (2004) 2. Uzel N, Karaböcüoğlu M, Üçsel R, Çıtak A. Acil Pediatrik ve Yoğun Bakım, Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul, (2002) 3. Stone KC. Çocuk Acil Tıp, Güneş Tıp Kitabevi, (2016)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci çocuk acilin dünyadaki ve ülkemizdeki durumunu tartışır
  • Öğrenci çocukluk dönemi acil durumlarını tanımlar
  • Öğrenci çocukluk dönemi acil durumlarını değerlendirir
  • Öğrenci acil ünitesindeki çocuğa yönelik hemşirenin rollerini tartışır
  • Öğrenci çocukluk dönemi acil durumlarına yönelik uygun hemşirelik bakımını yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Çocuk Acilin Dünyadaki ve Ülkemizdeki Durumu
2 Çocuk Acil Hemşireliği - Tarihçe - Çocuk Acil Ünitelerinin Fiziki Yapısı ve Organizasyonu - Çocuk Acil Hemşiresinin Özellikleri
3 Çocuk Acil Ünitelerinde Çocuk ve Aile ile İletişim
4 Çocuk Acil Ünitelerinde Çocuk ve Aile ile İletişim (Devam)
5 Pediatrik Triyaj
6 Çocuklarda Acil Girişim Gerektiren Dahili Durumlar
7 Çocuklarda Acil Girişim Gerektiren Dahili Durumlar (Devam)
8 Ara Sınav Haftası
9 Çocuklarda Acil Girişim Gerektiren Dahili Durumlar (Devam)
10 Çocuklarda Acil Girişim Gerektiren Cerrahi Durumlar
11 Çocuklarda Acil Girişim Gerektiren Cerrahi Durumlar (Devam)
12 Çocuklarda Acil Girişim Gerektiren Cerrahi Durumlar (Devam)
13 Çocuk İhmali ve İstismarının Acil Ünitelerde Tanılanması
14 Çocuklarda Psikiyatrik Aciller
15 Çocuk Acil Ünitelerinde Etik ve Yasal Durumlar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 9 36 324
Sunum ve Hazırlığı 9 18 162
Rapor ve Hazırlığı 9 18 162
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5