Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4090 Intern: Çocuk Diyabet Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciyi çocuk diyabet hemşireliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgilendirmek, öğrencide diyabetli çocuk/ergenin sağlığını etkileyen faktörlere ve sağlıktan sapma durumlarına yönelik aile merkezli görüşlü çocuk diyabet hemşireliği anlayışı geliştirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Diyabet bakım ve tedavisine yönelik konuları içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

diz anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, demostrasyon

Staj Durumu

Dersin uygulaması çocuk diyabet polikliniklerinde ve çocuk endokrin servislerinde yütürülmektedir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çövener Özçelik Ç, Ocakçı AF. (2014) Tip 1 Diyabet Yönetimi. İstanbul Tıp Kitabevi 2. Hockenberry MJ, Wilson D. (2015). Wong's Nursing Care of Infants and Children, 10th Ed, Mosby 3. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (2014). Pediatri Hemşireliği, Akademisyen Tıp Kitabevi 4. Törüner E, Büyükgönenç L (2013). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci diyabetin ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır Öğrenci diyabetin ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır
  • Öğrenci diyabet bakım ve izlemine yönelik temel bilgileri açıklar
  • Öğrenci diyabetli çocuk/ergenin sağlığını değerlendirir
  • Öğrenci diyabetli çocuk/ergen ve ailesine yönelik eğitim planlar
  • Öğrenci diyabetli çocuk/ergen ve ailesine yönelik hemşirelik bakımı planlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Diyabetin Tanımı ve Patofizyolojisi Ülkemizde ve Dünyada Diyabetin Durumu Diyabetin Önemi
2 Diyabet Hemşireliği Diyabetin Sınıflandırılması Diyabetle İlgili Tanı Testleri
3 Tip 1 Diyabetin Yönetimi - Tip 1 Diyabet ve Sağlıklı Beslenme
4 Tip 1 Diyabetin Yönetimi (Devam) -Tip 1 Diyabet ve Fiziksel Aktivite-Egzersiz
5 Tip 1 Diyabetin Yönetimi (Devam) - İnsülin Tedavisi
6 Tip 1 Diyabetin Yönetimi (Devam) - Bireysel Kontrol
7 Genel Sağlık Önerileri
8 Ara Sınav Haftası
9 Genel Sağlık Önerileri (devam)
10 Tip 1 Diyabetin Akut Komplikasyonları Tip 1 Diyabetin Kronik Komplikasyonları
11 Psikososyal Etkiler
12 Tip 1 Diyabetli Çocuğun Değerlendirilmesi
13 Tip 1 Diyabetli Çocuğun Değerlendirilmesi (Devam)
14 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Ailenin Eğitimi
15 Çocukluk Yaş Dönemleri, Tip 1 Diyabet ve Çocuk Diyabet Hemşireliği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 9 36 324
Sunum ve Hazırlığı 9 18 162
Rapor ve Hazırlığı 9 18 162
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5