Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4038 Intern: Doğum Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu programın amacı hemşirelik öğrencilerine doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemde bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ülkemizde ve Doğumla İlgili Uygulama ve İstatistikler, Üreme Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi, Gebelik Fizyolojisi, Gebelikte Görülen Değişiklikler, Doğum Öncesi Bakım ve İzlem, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Gebelikte Riskli Durumlar, Doğum Eylemi, Doğumda Karşılaşılan Riskli Durumlar, Doğum Sonu Değerlendirme ve Hemşirelik Bakımı, Doğumda Ağrı ile Başetme Yöntemleri, Doğuma Yardım ve Doğuma Hazırlık Sınıfları, Doğumda Kanıta Dayalı Uygulamalar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Sunum, Demonstrasyon, Tartışma, Soru- Cevap, Bireysel çalışma, Grup çalışması, Örnek vaka incelemesi

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Genişletilmiş son baskı, Sistem Ofset Taşkın L. 2009, 2.Arısan K.: Probedötik Kadın-Doğum, Nobel Tıp Kitapevleri, 2. Baskı, 1997 3.Taşkın L.: Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, (ed: Lale Taşkın), Sistem Ofset Matbacılık, 2007, 4-Kadın Sağlığı. Ahsen Şirin. 2008.,Doğum ve Teknikleri Atlası Hediye Aslan,Feride Yiğit ,Zübeyde Ekşi.Bedray,2007, 5-Nuran Kömürcü,Ayla Berkiten Ergin Doğum Ağrısı ve Yönetimi,,Bedray,2008, 7- 6-Kavlak O. Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, 2008, İstanbul. 7- Coşkun A M .: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları- Sanerc Kitapları:3, İstanbul, Promat Basım Yayım San. ve Tic AŞ,

Dersin Web Sayfası

Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., Alden K., H:: Maternity & women's health care (11th ed.). St. Louis: Mosby (2016).

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜBEYDE EKŞİ GÜLOĞLU
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Gebelikte yapılan izlemleri bilir ve bu izlemlerde eğitim verebilir.
  • Doğum eylemi için başvuran anneyi partograf kullanarak izleyebilir.
  • Doğum ünitesinde gerekli hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirir.
  • Doğum eylemi esnasında ekip işbirliği ile doğuma yardımı gerçekleştirir.
  • Doğum sonu değerlendirmeyi yapıp gerekli hemşirelik bakımını ve eğitimini verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ülkemizde ve Doğumla İlgili Uygulama ve İstatistikler
2 Üreme Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi, Gebelik Fizyolojisi
3 Gebelikte Görülen Değişiklikler,Yakınmalar ve Hemşirelik Bakımı
4 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
5 Doğum Öncesi Bakım ve İzlem
6 Gebelikte Erken Dönem Riskleri
7 Gebelikte Geç Dönem Riskleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Doğum Mekanizması ve Hemşirelik Bakım
10 Doğumda Karşılaşılan Riskli Durumlar
11 Doğum Sonu Değerlendirme ve Hemşirelik Bakımı
12 Doğum Sonu Riskler ve Hemşirelik Bakımı
13 Doğumda Ağrı ile Başetme Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
14 Doğuma Yardım ve Doğuma Hazırlık Sınıfları
15 Doğumda Kanıta Dayalı Uygulamalar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 5 75
Proje ve Hazırlığı 15 2 30
Ödev ve Hazırlığı 15 10 150
Sunum ve Hazırlığı 15 5 75
Seminer ve Hazırlığı 5 10 50
Araştırma ve Hazırlığı 15 10 150
Rapor ve Hazırlığı 5 10 50
Arasınav ve Hazırlığı 5 10 50
Kısa Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Final ve Hazırlığı 10 5 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi