Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE4032 Intern Doğum Zorunlu 7 20,00 4 20

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İntern Doğum; öğrencilerin normal gebelik, doğum ve doğum sonu anne ve bebek sağlığını izleme normalden sapmaları zamanında tespit edip acil durumda gerekli ebelik yaklaşımında bulunma yeterliliğine sahip olmalarını amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Doğum Öncesi Eğitim, Gebelik sürecinde anne sağlığının değerlendirilmesi, Gebelik sürecinde fetal sağlığının değerlendirilmesi, Doğum sürecinde anne ve fetüs sağlığının izlenmesi, Normal doğum yönetimi; Doğum Eyleminde Rol Oynayan Faktörler, Doğumun Evreleri, Anne Organizmasının Doğum Eylemine Sistematik Yanıtı Doğum Ağrısı, Ağrı Teorileri, Ağrı Fizyolojisi, Ağrıyı Etkileyen Faktörler, Annenin Ağrıyla Baş Etmesine Yardım, Annenin Doğuma Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Doğum sonunda anne ve bebeğin izlenmesi, Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi, Doğumda anne ve fetüs için riskli durumlar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Soru-Cevap, Grup Tartışması, Örnek Vaka

Staj Durumu

20 saat, doğum salonu ve doğum sonu klinikleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Genişletilmiş son baskı; Sistem Ofset, Lale Taşkın, 2009. - Doğum Süreci, Üçüncü Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi, Çev. editörü: Samiye Mete, 2016. - Kadın Sağlığı ve Hastalıları, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Neziha Kızılkaya Beji, 2015. - Obstetri Ve jinekolojinin Temelleri, Nobel Tıp Kitabevi, 2009.

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yüksek Öğretim Kurulu ve Avrupa Birliği Ebelik Eğitimi Standartlarına uygun edindiği bilgi ve becerileri kullanarak nitelikli ebelik bakımı verebilmeli,
  • Doğal doğumu destekleyici yaklaşımda bulunabilmeli,
  • Normal Doğumu anne ve bebek açısından en az riskle yönetebilmeli,
  • Doğum sürecinde gebenin doğum ağrısını hafif algılamasını sağlayıcı yaklaşımda bulunabilmeli
  • Doğum sonunda anne ve bebek sağlığını izleyebilmeli,

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin programlanması,
2 Doğum Öncesi Eğitimin doğum sürecine etkisi,
3 Gebelik sürecinde anne sağlığının değerlendirilmesi,
4 Gebelik sürecinde fetal sağlığının değerlendirilmesi,
5 Doğum sürecinde (travayda) anne ve fetüs sağlığının izlenmesi,
6 Normal doğum yönetimi; Doğum Eyleminde Rol Oynayan Faktörler,
7 Doğumun Devreleri,
8 Ara Sınav Haftası
9 Anne Organizmasının Doğum Eylemine Sistematik Yanıtı
10 Doğuma Hazırlanması ve Değerlendirilmesi,
11 Doğum Ağrısı, Ağrı Teorileri, Ağrı Fizyolojisi, Annenin Ağrıyla Baş Etmesine Yardım,
12 Doğum sonunda anne ve bebeğin izlenmesi,
13 Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi,
14 Doğumda anne ve fetüs için riskli durumlar.
15 Dönem sonu değerlendirmesi.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 27 405
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Sunum ve Hazırlığı 1 20 20
Rapor ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5