Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4082 Intern: Geriatri Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere geriatri hemşireliğinde yeterli bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca yaşlanma teori ve kavramlarını, süreçle ilgili problemleri, fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri tanımlamak, uygun hemşirelik girişimlerini öğrenme, yaşlı bakımında yasal ve etik boyutu açıklama

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Gerontoloji hemşireliği, yaşlanma teorileri, sistem Fonksiyonlarında Yaşla İlişkili Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Mental Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı, Farmakoterapi, Geriatrik Sendromlar, Psikososyal Gereksinimler ve Yaşlılarda Sağlık Bakım Kuruluşları, Yaşlılarda Etik ve Hukuksal Konular, Geriatrik Rehabilitasyon, Yaşlı Bireyin Yaşam Kalitesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, tartışma, demonstrasyon, makale tarama, klinik uygulama

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LeMone P, Burke K: Medical Surgical Nursing. Fourth Ed.Prentice Hall, New Jersey, 2008. Roach S: İntroductory Gerontological Nursing. Lippincott, Philadelphia, 2001. Cobbs E L, Duthie E H, Murphy J B: Geriatrics Review Syllabus. Kendall/Hunt Publishing. New York, 2001. Geriatri ve Gerontoloji Kitabı, Ed: S. Arıoğul. MN Medikal ve Nobel, Ankara, 2006. Smeltzer SC, Bare BG: Medical Surgical Nursing. Lippincott, 9th Edition, 2000. Fındık Ü, Erol Ö: Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı. Nobel Tıp Kitabevi. 2010. Kaptan G: Geriatrik Bakım İlkeleri. Nobel Tıp Kitabevi. 2013. Kaptan G: Geriatriye Çok Yönlü Bakış. Nobel Tıp Kitabevi.2016.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SIDIKA OĞUZ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yaşlanma teorileri temelinde yaşlılığı tanımlayabilir.Demografik eğilimler ve istatistiksel veriler doğrultusunda yaşlı popülasyonu tanımlayabilir.
  • Yaşlılığın normal ve patolojik değişimlerle sonuçlanan fizyolojik yönlerini tartışabilir
  • Önemli fiziksel ve mental sağlık sorunlarını, yaşlı birey ve aileleri üzerindeki etkilerini saptayabilir.
  • Temel geriatrik sendromlar ve hasta bireye etkilerini saptayabilir.Evde, toplumda, akut bakım kuruluşlarında ve özel alanlarda yaşlı bireylerin ve ailelerinin sorunlarını değerlendirebilir.
  • Yaşlı bireyin bakımına ilişkin etik ve hukuksal konuları saptayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Gerontoloji Hemşireliğine Genel Bakış
2 Yaşlanmanın Demografisi
3 Yaşlanma Teorileri ve Normal Biyolojik Yaşlanma
4 Sistem Fonksiyonlarında Yaşla İlişkili Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı
5 Sistem Fonksiyonlarında Yaşla İlişkili Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı
6 Mental Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
7 Mental Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Farmakoterapi- Yaşlılıkta Değişen Farmakokineti ve İlaç Yanıtları
10 Geriatrik Sendromlar
11 Geriatrik Sendromlar
12 Psikososyal Gereksinimler ve Yaşlılarda Sağlık Bakım Kuruluşları
13 Yaşlılarda Etik ve Hukuksal Konular
14 Geriatrik Rehabilitasyon
15 Yaşlı Bireyin Yaşam Kalitesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 20 240
Proje ve Hazırlığı 12 20 240
Ödev ve Hazırlığı 2 5 10
Sunum ve Hazırlığı 2 5 10
Arasınav ve Hazırlığı 7 13 91
Final ve Hazırlığı 8 14 112

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5