Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4024 Intern: Hemodiyaliz Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrenciye hemodiyalizin fizyolojisi, araç-gereçleri, komplikasyonları, tedavi ve bakımı, hemodiyaliz makinesini kullanabilme ve hemodiyaliz hastasını takip edebilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hemodiyalizin Tanımı ve Fiyolojik Prensipleri, Hemodiyaliz için Hasta Seçimi (Endikasyonları ve Kontendikasyonları), Hemodiyaliz İçin Gerekli Materyaller (Su sistemi, Diyalizerler), Hemodiyalizde Damara Ulaşım, Hemodiyalizde Heparinizasyon, Hemodiyaliz Uygulama Yöntemleri, Hemodiyalizin Yeterliliği, Hemodiyalizin Akut Komplikasyonları, Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları, Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyonlar Hemodiyaliz Hastalarında Psikososyal Sorunlar, Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Kontrolü, Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme , Özel Durumlarda Hemodiyaliz (Gebelerde, Crush Sendromu, İntoksikasyonlar)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Interaktif sunum, demonstrasyon, tartışma, makale tarama, klinik uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akoğlu E. Hemodiyaliz Hemşireliği El Kitabı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2000. Smith T. Renal Nursing. Bailliere Tindal, 1997 Clarkson MR, Brenner BM. The Kidney. Pocket Comp., 7. baskı, 2007. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, 2007. Levy J, Morgan J, Brown E. Oxford Diyaliz El Kitabı.Nobel Tıp Kitabevleri, 2004. Akdemir N. Birol L. (2011) İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Baskı, Vehbi Koç Vakfı Sanerc. Enç N. Uysal H. (2017) İç Hastalıkları Hemşireliği, Nobel Tıp Kitabevleri. Lewis SL, Bucher L. (2016) Medical-Surgical Nursing -Assessment and Management of Clinical Problems, 2-Volume Set, 10th Edition, Elsevier. Ignatavicius DD, Workman ML, Rebar CR, Heimgartner NM. (2018). Medical-surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care. 2-Volume Set 9th Edition Elsevier.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SIDIKA OĞUZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Hemodiyalizin endikasyonlarını bilmek Hemodiyaliz makinasını hazırlayabilmek Hastaya diyaliz uygulayabilmek Hemodiyaliz hastasını izleyebilmek Hemodiyalizin komplikasyonlarını bilmek ayırt edebilmek ve tedavi edebilmek Güvenli bir şekilde hemodiyaliz işlemini bitirmek Bu dersin sonunda öğrenci yapabilir: Hemodiyalizin endikasyonlarını bilmek Bu dersin sonunda öğrenci yapabilir: Hemodiyalizin endikasyonlarını bilmek
  • Hemodiyaliz makinasını hazırlayabilmek
  • Hastaya diyaliz uygulayabilmek
  • Hemodiyaliz hastasını izleyebilmek
  • Hemodiyalizin komplikasyonlarını bilmek ayırt edebilmek ve tedavi edebilmek Güvenli bir şekilde hemodiyaliz işlemini bitirmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Hemodiyalizin Tanımı ve Fizyolojik Prensipleri
2 Hemodiyaliz için Hasta Seçimi (Endikasyonları ve Kontendikasyonları)
3 Hemodiyaliz İçin Gerekli Materyaller (Su sistemi, Diyalizerler)
4 Hemodiyalizde Damara Ulaşım
5 Hemodiyalizde Heparinizasyon
6 Hemodiyalizde Uygulama Yöntemleri
7 Hemodiyalizin Yeterliliği
8 Ara Sınav Haftası
9 Hemodiyalizin Akut Komplikasyonları
10 Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları
11 Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyonlar
12 Hemodiyaliz Hastalarında Psikososyal Sorunlar
13 Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Kontrolü
14 Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme
15 Özel Durumlarda Hemodiyaliz (Gebelerde, Crush Sendromu, İntoksikasyonlar)
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 20 240
Proje ve Hazırlığı 12 20 240
Ödev ve Hazırlığı 2 5 10
Sunum ve Hazırlığı 2 5 10
Arasınav ve Hazırlığı 7 13 91
Final ve Hazırlığı 8 14 112

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5