Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4058 Intern: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı: Bu ders hemşirelik hizmetleri yönetimi ve yönetimde yeni yaklaşımlar konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi ve Organizasyonu, Liderlik, Toplam Kalite Yönetimi, Performans Değerlendirme, Personel Güçlendirme, Teknoloji ve Enformasyon Yönetimi, Kriz Yönetimi, Örgütsel İletişim.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, grup tartışması, gözlem, görüşme, problem çözme, beyin fırtınası, soru-cevap.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları: 1. Tatar Baykal Ü, Ercan Türkmen E. (Ed). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul, Akademi Basım, 2014. 2. Uyer G, Kocaman G. (Ed). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2016. Yardımcı Ders Kitapları: 1. Yıldırım A. Sağlık Sistemi ve Yönetim İlkeleri Işığında Hemşirelik. İstanbul, Hedef Matsa Basımevi, 2014. 2. Ekici D. Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi. Ankara, Sim Matbaacılık, 2013. 3. Ekici D. Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara, Sim Matbaacılık, 2013. 4. Ekici D, Cerit K, Gür E, Mert T, Türkmen S. Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi. Ankara, Sim Matbaacılık, 2016. 5. Barutçugil İ. Liderlik. Kariyer Yayıncılık, 2014. 6. Tunçer P. Yönetim ve Organizasyon. İstanbul, Beta Basım, 2012. 7. Özer MA. 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013. 8. Tutar H. Kriz ve Stres Yönetimi. 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016. 9. Vergiliel Tüz M. Kriz Yönetimi Uygulama İçin Temel Adımlar. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014. 10. Huber D. Leadership and Nursing Care Management. 6th Edition, Saunders, 2018. 11. Bessie L. Marquis, Carol J. Huston. Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri. Çev.Ed: Nefise Bahçecik, Havva Öztürk, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018. 12. Şenturan Ş. Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış. 1. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2014.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YASEMİN ERGÜN
Ofis/Oda No 128
Telefon 0216-777-5770
E - Posta yergun@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık kurumlarındaki hemşirelik hizmetleri yönetim ve organizasyonlarını sorgular
  • Toplam kalite yönetiminin ilkelerini benimser
  • Liderlik özellikleri yönünden kendini geliştirir
  • Farklı gruplarla etkin iletişim kurar
  • Personel güçlendirme faaliyetlerini tanımlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin Tanıtımı
2 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi ve Organizasyonu
3 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi ve Organizasyonu
4 Liderlik
5 Liderlik
6 Toplam Kalite Yönetimi
7 Toplam Kalite Yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Performans Değerlendirme
10 Performans Değerlendirme
11 Personel Güçlendirme
12 Personel Güçlendirme
13 Teknoloji ve Enformasyon Yönetimi
14 Kriz Yönetimi
15 İletişim
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 24 336
Proje ve Hazırlığı 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 2 20 40
Sunum ve Hazırlığı 4 20 80
Seminer ve Hazırlığı 4 20 80
Araştırma ve Hazırlığı 2 20 40
Rapor ve Hazırlığı 2 20 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 40 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi