Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4046 Intern: İnfertilite Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu programın amacı, hemşirelik öğrencilerine infertilite hakkında bilgi, deneyim ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders üreme fonksiyonları, infertilite hakkında temel bilgiyi, epidemiyolojisini, nedenlerini, fiziksel, psiko-sosyal ve ekonomik yönlerini, tanı, tedavi süreçlerini, tüm bu alanlarda hemşirenin rolü ve hemşirelik girişimlerini kapsar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders teorik ve uygulaması olan bir derstir. Öğrenme aktiviteleri ve metodları: Öğrencinin aktif olduğu, tüm görsel ve yazılı materyallerin ve interaktif eğitim yöntemlerin kullanıldığı, vakalar ve klinik uygulamalara ilişkin örnekler üzerinden tartışmaların yapıldığı, aktif eğitimin benimsendiği bir ders olarak yürütülmektedir.

Staj Durumu

Dersin uygulamasına yönelik stajlar genellikle İstanbul ili Anadolu ve Avrupa yakasında olan, alanında en iyi hizmet veren kurumlarda yapılmaktadır. Staj; Pazartesi, salı ve çarşamba günleri mesai saatleri içerisindedir. Öğrenci dersin teorisinde almış olduğu bilgileri klinik alanda uygulama şansı bulmakta, mezun olduğunda bu alanda hizmet verebilme becerisi kazanmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Fortner KB., Szymanski LM., Fox HE., Wallach EE. Johns Hopkins jinekoloji ve obstedri el kitabı. Çev. Ed. Engin Oral. 3. Basım. Güneş Tıp Kitabevleri.Ankara-2008. 2. Gordon JD., Speroff L. Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El kitabı. Cev. Ahmet zeki Işık, Kubilay Vicdan. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul-2003 3. İnfertilite Hemşireliği. Ed. Nezihe Kızılkaya Beji. Üreme sağlığı ve infertilite Hemşireliği Yayını. İstanbul- 2009. 4. Kızılkaya beji N., Yayan T., Dikencik BK., Akın N., Dinç A., Oskay Ü.İnfertilite sorunu, yardımcı üreme teknikleri ve hemşirelik Yaklaşımı. Emek Matbaacılık, İstanbul-2001 5. İnfertilite Hemşireliği (2009). Ed. Kızılkaya Beji N. İnfertilite ve Üreme sağlığı Derneği Yayını, Acar Basım, İstanbul. ISBN: 978-605-88989-0-5 6. Kadın Sağlığı ve hastalıkları (2015). Ed. Kızılkaya Beji N. Nobel Tıp Kitabevi, Nobel matbaacılık, İstanbul. ISBN: 798-605-335-158-0.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HATİCE YILDIZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kadın ve erkek üreme sistemi anatomi- fizyolojisini ve endokrinolojisini bilir ve infertilite açısından önemli özellikleri bilir ve tanımlar.
  • İnfertiliteyi tanımlar ve nedenlerini açıklar, bu konuda bireylere açıklayıcı bilgiler , danışmanlık verir
  • İnfertilitenin teşhis yöntemlerini bilir, bireylere bu bağlamda danışmanlık yapar ve işlemler esnasında yardımcı olur.
  • İnfertilitenin tedavisinde uygulanan yardımcı üreme teknikleri (YÜT) bilir ve bu uygulamalarda uygun hemşirelik girişimlerini bilir ve destekle uygular. -İnfertil çiftler için uygun üremeye yardımcı tekniklerini ve bakım kurallarını açıklar, risk durumlarını tanımlar ve hemşirenin rolünü bilir.
  • infertilitenin çiftler üzerindeki etkisini bilir ve danışmanlık yapar. İnfertilite alanındaki etik sorunları bilir ve etik ilkelere uygun yaklaşımlarda bulunur. infertilitenin çiftler üzerindeki etkisini bilir ve danışmanlık yapar. İnfertilite alanındaki etik sorunları bilir ve etik ilkelere uygun yaklaşımlarda bulunur ve İnfertilitede tedavi başarısını etkileyen durumları bilir ve bu yönde danışmanlık verir. İnfertilite alanında yapılan çalışmalardan haberdardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kadın-erkek üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisinin infertilite açısından irdelenmesi
2 Üreme endokrinolojisi ve infertilite açısından önemi
3 Üremeyi (gebe kalmayı)etkileyen faktörler, etki mekanizması ve infertilite açısından önemi
4 İnfertilitenin tanımı ve epidemiyolojisi Türkiye ve dünyadaki Durumu ve Kadın ve erkek infertilite nedenleri
5 İnfertilite tanı yöntemleri ve hemşirenin rolü
6 İnfertilitede tedavi yöntemleri/ yardımcı üreme teknikleri (YÜT)
7 YÜT uygulanan tedavi protokolleri, kullanılan ilaçlar, etkileri ve hemşirenin rolü
8 Ara Sınav Haftası
9 İnfertilite tedavisinde oluşabilecek komplikasyonlar ve hemşirenin rolü
10 İVF ünitesinde çalışan hemşirenin temel rolleri
11 İnfertilite etik sorunlar ve yasal durumlar
12 İnfertilitenin psikososyal- ekonomik yönü
13 İnfertilitenin eş ilişkisi ve cinsellik üzerine etkisi
14 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimini geliştirmede hemşirenin rolü
15 İnfertilite tedavisinde başarıyı etkileyen durumlar ve yapılması gerekenler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 10 140
Ödev ve Hazırlığı 14 10 140
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 8 112
Sunum ve Hazırlığı 14 8 112
Seminer ve Hazırlığı 14 8 112
Araştırma ve Hazırlığı 14 4 56
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi