Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4056 Intern: İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye insan kaynakları yönetimi ilke ve işlevleri hakkında bilgilendirmek, hemşirelik hizmetleri yönetiminin insan kaynakları yönetimiyle işbirliği ve koordinasyon halinde gerçekleştireceği uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İnsan kaynakları yönetimine giriş ve insan kaynakları yönetiminin örgütlenmesi, İnsan kaynakları yönetiminin hemşirelik hizmetleri yönetimi ile işbirliği ve koordinasyonu, İş analizi ve iş tanımı, İnsan kaynakları planlama, Personel seçme ve yerleştirme, Personel eğitimi ve geliştirme, Performans değerleme, Kariyer yönetimi, Çalışma ilişkileri ve Sosyalizasyon, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, İş değerleme, Ücretleme, Liderlik, koçluk ve mentörlük.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sözlü ve görsel anlatım, soru cevap yöntemi, beyin fırtınası, grup çalışması, proje sunumu

Staj Durumu

Haftada 24 saat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Fındıkçı, İ.(2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. 5. Baskı, Alfa Basım Yayım Ltd.Şti., İstanbul. 2. Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi.2. Baskı, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. 3. Can, H., Akgün, A., Kavuncubaşı Ş. (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. +. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 4. Bingöl, D.(1997). Personel Yönetimi, 3. Baskı, Beta Basım, Yayın, Dağıtım A.Ş., İstanbul. 5. Uyargil, C. (1994). İşletmelerde Performans Yönetimi. Şahinkaya Matbaacılık, İstanbul.

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YASEMİN ERGÜN
Ofis/Oda No 128
Telefon 0216-777-5770
E - Posta yergun@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Özgeçmişini oluşturur.
  • Bir iş ilanı hazırlar.
  • Bir hemşirenin görev tanımını oluşturur.
  • Bakım gereksinimleri doğrultusunda hemşire sayısını belirler
  • Bir hemşirenin performansını değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İnsan kaynakları yönetimi ilkeleri, işlevleri ve örgütlenmesi
2 İnsan kaynakları yönetimi ile hemşirelik hizmetleri yönetimi işbirliği
3 İş analizi ve iş tanımı,
4 İnsan kaynakları planlama,
5 Personel bulma, seçme ve yerleştirme,
6 Sosyalizasyon
7 Personel eğitimi ve geliştirme,
8 Ara Sınav Haftası
9 Kariyer planlama ve yönetimi,
10 Performans değerleme,
11 İşçi sağlığı ve iş güvenliği,
12 İş değerleme
13 Ücretleme
14 Liderlik, koçluk ve mentörlük.
15 Endüstriyel ilişkiler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Proje ve Hazırlığı 3 20 60
Ödev ve Hazırlığı 3 20 60
Sunum ve Hazırlığı 3 20 60
Araştırma ve Hazırlığı 2 20 40
Rapor ve Hazırlığı 2 20 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi