Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4076 Intern: İş Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hemşirelik öğrencilerin toplumda çalışan bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için iş yeri sağlık uygulamalarının önemini kavramaları ve iş sağlığı uygulamaları yönünde bilgi, beceri ve davranış geliştirmeleridir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İş Sağlığı Hemşireliği İntörn Progaramı , İş ve Sağlık Arasındaki İlişkiyi, Dünyada ve Türkiye ‘de İş Sağlığı Uygulamalarının Tarihsel Süreci ,İş Yerinde Sağlığı Etkileyen İş Yeri Ortam riskleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri, Çalışma Yaşamımda Riskli Gruplar , Çalışanların Sağlığının Değerlendirilmesi, Çalışma Yaşamı ve Etik, İş Yerlerinde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları ,Türkiye ‘de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı),İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde İş Yeri Hemşiresinin Önemi ,İş Sağlığı Hemşiresi Uygulama Standartları, Türkiye’ de İş Sağlığı Hemşireliği İle İlgili Mevcut Durum, Eğitim, Yasal Durum ve Uygulama Faaliyetlerinden oluşur.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, tartışma, soru cevap araştırma, grup tartışması, gözlem, problem çözme.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Işıtman NM, Allensworth DD, Fertman CI. Sağlığı Geliştirme Programları, Teoriden Pratiğe, Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2012 2. Snelling A. Introduction to Health Promotion, John Wiley & Sons, 2014. 3. Bilir N. İŞ Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Yayınları, 2014. 4. Bilir N. İş Sağlığı ve Güvenliği. Güneş Kitapevleri ,2016 5. Akın L, Güler Ç. (Ed) Halk Sağlığında Temel İlkeler Hacettepe Yayınları .2105

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURCAN KOLAÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

 • 1. İş ve sağlık arasındaki ilişkiyi kavramak.
 • 2. İş sağlığı hizmetlerinin amacını kavramak
 • 3. Ülkemizde ve dünyada iş sağlığı hizmetlerinin tarihsel süreç içinde değerlendirebilmek ve güncel yansımaları kritik edebilmek (özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca özellikleri ve Türkiye de durum)
 • 4. Çalışanların sağlığının değerlendirilmesinin önemini kavramak
 • 5. İş kazaları ve meslek hastalıklardan korunmada temel ilkeleri kavramak
 • 6. İş kazaları ve meslek hastalıklardan korunmada temel ilkeleri kavramak
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerini açıklayabilmek
 • 8. Çalışanların ve ailelerinin gereksinimleri doğrultusunda sağlık eğitimi süreci geliştirebilmek
 • 9. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki politikaları ve açıklayabilmek
 • 10. İş yeri hemşiresinin çalışanların sağlığı koruması ve geliştirilmesinin önemini kavramak
 • 11. Türkiye de iş sağlığı hemşireliği ile ilgili mevcut durum, eğitim, yasal durum ve uygulama faaliyetlerini kritik edebilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 1. İş ve sağlık arasındaki ilişki, iş sağlığı ve hizmetlerinin amaç ve ilkeleri
2 2. Dünyada ve Türkiye de iş sağlığı hizmet ve uygulamalarının tarihsel süreci
3 3. İş yerinde riskler ve tehlikeler (çalışan sağlığını etkileyen iş yeri ortam riskleri)
4 4. İş kazaları, meslek hastalıkları (Türkiye’ deki durumu, yasal düzenlemeler ve uygulamalar)
5 5. İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri (İşe giriş, muayene sağlık eğitimi, danışmalık, vb)
6 6. Çalışma yaşamında özel risk gruplar (çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler vb.)
7 7. Çalışanların sağlığının değerlendirilmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 9. Çalışma yaşamı ve etik
10 10. İş yerlerinde sağlığı geliştirme uygulamaları
11 11. Türkiye ‘de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (yasal düzenlemeler – güncel durum)
12 12. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde iş yeri hemşiresinin önemi
13 13. İş sağlığı hemşiresi uygulama standartları
14 14. Türkiye de iş sağlığı hemşireliği ile ilgili mevcut durum, eğitim, yasal durum ve uygulama faaliyetleri
15
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi