Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4040 Intern: Jinekoloji Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilerin dünyada ve ülkemizde kadının statüsü ve kadın sağlığını etkileyen jinekolojik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmasını, jinekolojik operasyon öncesi ve sonrası hastanın değerlendirmesini, bakımını ve izlemini multidisipliner bir yaklaşımla öğrenmesini amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dünya'da ve ülkemizde kadının toplumsal statüsü jinekolojik hastalıklarıda kullanılan tanı tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı Üreme organlarının iyi huylu tümörleri ve hemşirelik bakımı Üreme organlarının iyi huylu tümörleri ve hemşirelik bakımı jinekolojik vakalarda pre operatif hemşirelik bakımı jinekolojik vakalarda post operatif hemşirelik bakımı Dış üreme organları kanserleri ve hemşirelik bakımı İç üreme organları kanserleri ve hemşirelik bakımı Jinekolojik kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapiler ve semptom yönetimi I Jinekolojik kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapiler ve semptom yönetimi II Üreme organ fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı üreme organ yapı bozukluları ve hemşirelik bakımı Genital enfeksiyonlar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı Klimakterik dönem

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım/Vaka sunumu/Klinik uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Coşkun A.: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Koç Üniversitesi Yayınları- SANERC Kitapları:3, Promot Basım Yayım San ve Tic. A.Ş. İstanbul,2012 2. Lowdermilk DL., Perry SE., Maternity & Women's Health Care, Mosby 2007 3. Novak, B., L., Julie C.: Maternal and Child Health Nursing, Broom, Mosby 1999 4. Şirin A.: Kadın Sağlığı. Bedray Basın Yayıncılık Ltd Şti., İstanbul 2008 5. Taşkın L.: Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği.Genişletilmiş 8. Basım Baskı Sistem Ofset 2007Ankara

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DİLEK POTUR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci kadının dünyadaki ve ülkemizdeki statüsünü tartışır Öğrenci jinekolojik hastalıklarda kullanılan tani ve tedavi yöntemlerini tanımlar Öğrenci jinekoloik vakalarda preop ve post operatif hemşirelik bakımını bilir Öğrenci üreme organlarının iyi ve kötü huylu tümörlerini bilir Öğrenci jinekolojik operasyonlara yönelik uygun preop-postoperatif hemşirelik bakımını yapar Öğrenci kadının dünyadaki ve ülkemizdeki statüsünü tartışır
  • Öğrenci jinekolojik hastalıklarda kullanılan tani ve tedavi yöntemlerini tanımlar
  • Öğrenci jinekoloik vakalarda preop ve post operatif hemşirelik bakımını bilir
  • Öğrenci üreme organlarının iyi ve kötü huylu tümörlerini bilir
  • Öğrenci jinekolojik operasyonlara yönelik uygun preop-postoperatif hemşirelik bakımını yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dünya'da ve ülkemizde kadının toplumsal statüsü
2 Jinekolojik hastalıklarıda kullanılan tanı tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı
3 Üreme organlarının iyi huylu tümörleri ve hemşirelik bakımı
4 jinekolojik vakalarda pre operatif hemşirelik bakımı
5 jinekolojik vakalarda post operatif hemşirelik bakımı
6 İç üreme organları kanserleri ve hemşirelik bakımı
7 Dış üreme organları kanserleri ve hemşirelik bakımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Jinekolojik kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapiler ve semptom yönetimi I
10 Jinekolojik kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapiler ve semptom yönetimi II
11 Üreme organ fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı
12 Üreme organ yapı bozukluları ve hemşirelik bakımı
13 Genital enfeksiyonlar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı
14 Adölesanlarda jinekolojik sorunlar
15 Klimakterik dönem
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev ve Hazırlığı 9 27 243
Sunum ve Hazırlığı 2 10 20
Seminer ve Hazırlığı 1 5 5
Rapor ve Hazırlığı 8 40 320
Arasınav ve Hazırlığı 1 40 40
Final ve Hazırlığı 1 80 80

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi