Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4022 Intern: Kardiyoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye kalp hastalıklarının etyolojisi, fizyopatolojisi, belirti, bulguları, korunma, kardiyolojik tanı yöntemlerinde hasta hazırlığı, tedavi seçenekleri, kanıt temelli bakım, hastanın ve ailesinin eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kalbin yapısı, tanılama yöntemleri, semptomlar, hastalıklar dan korunma, hasta eğitimi, tedavi ve hemşirelik bakımı.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım Araştırma Demostrasyon Tartışma

Staj Durumu

Yes

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Baykal Y, Sağlam K, Yılmaz AT, Özkan M, Koçar İH. (2002). Kalp Yetersizliği ve Tedavisi. (Ayın kitabı). GATA Basımevi, Ankara. 2. Sansoy V. (2008). Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2008 ESC Klavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, İstanbul, 36 (Suppl 3):41-89. 3. Abraham WT, Krum H. (2007). Heart Failure A Practical Approach to Treatment. Kalp Yetersizliği. Tedaviye Pratik Bir Yaklaşım. 1th ed, Çeviri:Yüksel A, Cordis Group, İstanbul. 4. Kozan Ö, Zoghi M. (Eds), (2010). A'dan Z'ye Kronik Kalp Yetersizliği. 1.baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara. 5. Türkiye Kalp Raporu. (2000). Türk Kardiyoloji Derneği, Yenilik Basımevi, İstanbul, s. 11-15. 6. Onat A (Ed),(2007). Türk Halkının Kalp Sağlığı (TEKHARF). Yelken Basım, İstanbul. 7. Enç N, Yiğit Z, Altıok GM, Özer S, Oğuz S. (2007). Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Klavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, 2:6- 23. 8. Kaplan G, Dedeli Ö. (2012). Temel İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul. 9. Enç, N. (2014).İç Hastalıkları Hemşireliği, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 10. Karadakovan A, Aslan FE. (2014). Dahili Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilm,iş 3. Baskı. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SIDIKA OĞUZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta soguz@marmara.edu.tr
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kardiyoloji hemşireliği hakkında ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahiptir
  • Değiştirilebilir risk faktörlerini bilir ve hasta eğitimi yapabilir
  • Hasta bakımında kanıta dayalı uygulamalar yapar
  • Yeni gelişmeleri ve araştırmaları takip eder, sonuçlarını kullanabilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kardiyoloji Ünitesi ve Hemşireliği, Kalbin Anatomi ve Fizyoloji
2 İnvaziv ve Non- İnvaziv Tanılama Yöntemleri, Semptom Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
3 Temel EKG
4 Disritmiler ve Hemşirelik Bakımı
5 Koroner Arter Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
6 Kardiyak şok ve Kardiyak resüsitasyon
7 Kalp Yetersizliği ve Hemşirelik Bakımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı
10 Kardiyomiyopatiler ve Hemşirelik Bakımı
11 Kalbin Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
12 Edinilmiş Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
13 Periferal Vasküler Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
14 Kardiyolojide Yeni Uygulamalar
15 Kardiyak Rehabilitasyon
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 50 150
Proje ve Hazırlığı 2 49 98
Ödev ve Hazırlığı 2 48 96
Laboratuvar ve Hazırlığı 1 32 32
Sunum ve Hazırlığı 2 50 100
Seminer ve Hazırlığı 1 32 32
Araştırma ve Hazırlığı 1 24 24
Rapor ve Hazırlığı 1 24 24
Arasınav ve Hazırlığı 1 32 32
Kısa Sınav ve Hazırlığı 2 32 64
Final ve Hazırlığı 1 48 48

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5