Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4016 Intern: Nöroloji Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sıklıkla görülen nörolojik hastalıklar, etkileri, tedavisi, komplikasyonları konusunda bilgi kazandırmak, nörolojik hastalıkların toplum üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve sistematik hemşirelik bakımını uygulamaya aktarabilmesini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonları, Nörolojik bozukluğu olan hastanın sistematik hemşirelik bakımı (Hemşirelik Süreci), Nörolojik bozukluğu olan hastada teşhise yardımcı uygulamalar ve hemşirenin sorumluluğu, Bilinç düzeyi değişiklikleri ve bakım, Serebrovasküler Hastalıklar ve bakım, Epilepsi ve bakım, Sinir Sisteminin Otoimmün Hastalıkları ve Bakım (MS, Miyastenia Gravis, Guillain Barre), Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Bakım (Alzheimer, Parkinson), Nörolojik hastalıkların ve komplikasyonların önlenmesi ve rehabilitasyonun sağlanması, Nörolojik bozukluklara ilişkin toplumun eğitilmesi, Nöroloji Hemşireliğinde Etik ve Yasal Konular, Nöroloji Hemşireliğinin Tarihi ve Gelişimi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, Tartışma, Demonstrasyon, Grup Çalışması, Vaka Sunumu, Klinik Uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Nörolojik Bilimler Hemşireliği: Kanıta Dayalı Uygulamalar, Çeviri Ed. Mehmet Akif Topçuoğlu, Zehra Durna, Ayfer Karadakovan, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. • Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı, Ed. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014. • Hemşirelik Süreci. Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Leman Birol, Etki Matbaacılık, İzmir, 2016, ISBN: 9786051259932 • Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviri: Firdevs Erdemir, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2012.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BİLGİ GÜLSEVEN KARABACAK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Hastanın nörolojik tanılamasını yapar. Hastanın nörolojik tanılamasını yapar.
  • Nörolojik bozukluğu olan hastaya hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verir.
  • Teşhise yardımcı uygulamalarda işlem öncesi hastayı hazırlar ve işlem sonrası bakımını yapar.
  • Nöroloji hastalarının rehabilitasyonunu açıklar.
  • Nörolojik bozukluklara ilişkin olarak hasta, aile ve topluma eğitim verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonları
2 Nörolojik bozukluğu olan hastanın sistematik hemşirelik bakımı (Hemşirelik Süreci)
3 Nörolojik bozukluğu olan hastada teşhise yardımcı uygulamalar ve hemşirenin sorumluluğu
4 Bilinç düzeyi değişiklikleri ve bakım
5 Serebrovasküler Hastalıklar ve bakım
6 Sinir Sisteminin Otoimmün Hastalıkları ve Bakım (MS, Miyastenia Gravis, Guillain Barre)
7 Sinir Sisteminin Otoimmün Hastalıkları ve Bakım (MS, Miyastenia Gravis, Guillain Barre)-Devam
8 Ara Sınav Haftası
9 Epilepsi ve bakım
10 Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Bakım (Alzheimer, Parkinson)
11 Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Bakım (Alzheimer, Parkinson)-Devam
12 Nörolojik hastalıkların ve komplikasyonların önlenmesi ve rehabilitasyonun sağlanması
13 Nörolojik bozukluklara ilişkin toplumun eğitilmesi
14 Nöroloji Hemşireliğinde Etik ve Yasal Konular
15 Nöroloji Hemşireliğinin Tarihi ve Gelişimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 22 308
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 24 336
Sunum ve Hazırlığı 2 15 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5