Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4084 Intern: Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Okul sağlığı hemşireliğinin temelleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Okul Sağlığı Hemşireliği Dersi okul sağlığı ve okul sağlığı hemşireliği kavramları, Türkiye’de okul sağlığı, okul çocuğu ve adölesanın sağlığının değerlendirilmesi, okulda sık görülen sağlık sorunları, korunma önlemleri ve okul hemşiresinin rol ve görevleri konularını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, soru-cevap, küçük grup çalışması, tartışma, uygulama, gözlem

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gözüm S (Ed) Okul Dönemindeki Çocukların Sağığının Geliştirilmesi, Vize yayıncılık, Ankara, 2016 Selekman, J. (2012). School nursing: A comprehensive text. FA Davis. Journal of school nursing

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE ERGÜN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Okul çocuğu ve adölesanın sağlık değerlendirmesini (anamnez, fizik muayene) yapar
  • Okul çocuğunun fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinim ve sorunlarına yönelik hemşirelik sürecini uygular
  • Okul çocuğu ve adölesanın sağlık riskleri ve sorunlarına yönelik primer, sekonder ve tersiyer koruma önlemlerini alır
  • İlk yardım girişimlerini uygular
  • Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve diğer ihtiyaç duyulan konularda sağlık eğitimi yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse giriş
2 Dünyada ve Türkiye’de okul sağlığının yeri, Okul sağlığı ve Okul sağlığı hemşireliği, Okul sağlığı hemşirenin rol ve sorumlulukları
3 Okul çocuğu ve Adölesanın özellikleri
4 Okul çocuğu ve Adölesanın sağlığının değerlendirilmesi ve taramalar
5 Okul çocuklarında görülen sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar
6 Okul çağı çocukları ve Adölesanlarda sık görülen akut sorunlar (ağrı, ateş, yaralanmalar, bulantı-kusma, bitlenme)
7 Okul çağı çocukları ve Adölesanlarda ağız diş sağlığı sorunları ve enürezis
8 Ara Sınav Haftası
9 Okul çocuklarında diyabet ve astım
10 Okul çocuklarında anemi, büyüme ve gelişme geriliği
11 Okul çocuklarında sigara, alkol ve madde kullanımı, riskli cinsel davranışlar
12 Okul çocuklarında Beslenme bozuklukları, obezite ve yetersiz fiziksel aktivite
13 Okulda şiddet ve zorbalık
14 Okul sağlığını geliştirme programları ve okulda yapılan sağlığı geliştirme çalışmalarından örnekler
15 Güvenli okul çevresi, Okul sağlık ofisinin dizaynı, okul kazalarını önleme
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 42 9 378
Ödev ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 4 15 60
Seminer ve Hazırlığı 14 16 224
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi