Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4026 Intern: Onkoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere onkoloji hemşireliği hakkında bilgi sağlamaktır. Diğer amaçları kanser patofizyolojini, kanserde major tedavi modalitelerini tanımlamak, tedavinin teropotik etkilerini ve yan etkilerini tartışmak, kanserli hasta bakımında psikososyal yaklaşım, kanserli hastaya en etkili bakımı sağlamada kanıt temelli hemşirelik stratejilerini entegre etmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kanser, fizyopatoloji, risk faktörleri, tanılama, semptom yönetimi, hemşirelik bakımı, beslenme ve kanserde rehabilitasyon

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

İnteraktif sunum, tartışma, makale tartışması, demonstrasyon, klinik uygulama

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Smeltzer SC, Bare BG: Medical Surgical Nursing. Lippincott, 9th Edition, 2000. Yarbro CH, Frogge MH, Goodman M: Cancer Nursing: Principles And Practice (Jones and Bartlett Series in Oncology), 2005. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, 2007. Langhorne M, Fulton J, Otto SE: Oncology Nursing. 2007 Can G: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi. Pharma Publication Planning, 2007. Can G: Onkoloji Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi. 2015. Can G: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya. Nobel Tıp Kitabevi. 2015.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HATİCE KARABUĞA YAKAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Normal hücre ve kanserli hücre fonksiyon ve yapısını karşılaştırabilir.
  • Bening ve malign tümörler arasındaki farkı ayırt edebilir.
  • Karsinojen olan faktörleri tanılayabilir.
  • Kanser insidansını azaltan önleyici bakım ve erken tanının önemini tanılayabilir.
  • Kemik iliği depresyonu olan hastalarda hemşirelik bakımı için major sorumluluk alanlarını saptayabilir.Kemoterapi, radyoterapi alan hastada özel bakım gereksinimlerini tanımlayabilir.Yaygın semptomların yönetiminde hemşirenin rolünü tartışabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kanserin tanımı ve sınıflandırılması
2 Kanserin fizyopatolojisi
3 Risk Faktörleri
4 Tanılama
5 Erken tanılama ve önlemede hemşirenin rolü
6 Erken tanılama ve önlemede hemşirenin rolü
7 Kanserli Hastada Semptom yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Kanserde Tedavi Modalitileri
10 Kemoterapide Hemşirenin Sorumlulukları
11 Radyasyon Terapisinde Hemşirenin Sorumlulukları
12 Kemik iliği depresyonu ve hemşirelik bakımı
13 Kemik iliği depresyonu ve hemşirelik bakımı
14 Kanserli hastada beslenme desteği
15 Kanserli hastanın rehabilitasyonu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 20 240
Proje ve Hazırlığı 12 20 240
Ödev ve Hazırlığı 2 3 6
Sunum ve Hazırlığı 2 5 10
Arasınav ve Hazırlığı 7 13 91
Final ve Hazırlığı 8 14 112

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5