Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4086 Intern: Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin ortopedik ve travmatolojik hastalıklar ve bakımı konusunda bilgi, tutum ve beceri kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Hemşirelik Süreci, Ortopedi ve Travmatoloji Hastaları ve Ailelerinin Psikososyal Bakımı (Hastalık, Stres, Stresörler, Baş Etme, Stres Yönetimi, Kriz, Kayıp, Ölüm ve Yas), Ergonomi, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Ağrı Tanılaması ve Yönetimi, Kas iskelet Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi, Kas-İskelet Sisteminin Tanılanması, Hareketsizliğin Tanılanması ve Yönetimi, Hareket Kısıtlaması Yöntemleri, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıklarının Teşhis Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluğu, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları ve Cerrahisinin Komplikasyonları, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarının Perioperatif Hemşirelik Bakımı, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarının Rehabilitasyonu, Metabolik Durumlar, Otoimmün ve İnflamatuvar Hastalıklar, Dejeneratif Hastalıklar, Omurga Hastalıkları, Kongenital ve Gelişimsel Hastalıklar, Kırıklar, Amputasyon, Egzersiz ve Sporla İlişkili Hastalıklar, Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları, Kas İskelet Sistemi Tümörleri, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıklarına İlişkin Olgu Örnekleri ve Bunlara Yönelik Bakım Yönetimi, Klinik uygulama.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, Tartışma, Demonstrasyon, Grup Çalışması, Vaka Sunumu, Klinik Uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taylor, C., Lillis, C., Lemone, P.: Fundamentals of Nursing. Lippincott Company, Philadelphia, Second edition (2007). Maher AB, Salmond SW, Pellino TA.: Orthopedic Nursing, United States of America, Second edition (1998).

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURAY ŞAHİN ORAK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kas iskelet sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar. Kas iskelet sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar. nKas iskelet sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar. Kas iskelet sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar
  • Ortopedi ve travmatoloji hastasını tanılar.
  • Ortopedi ve travmatoloji hastasına hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verir.
  • Ortopedi ve travmatoloji hastalarının rehabilitasyonunu açıklar.
  • Ortopedik ve travmatolojik durumlara ilişkin hasta, aile ve topluma eğitim verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Hemşirelik Süreci-Klinik uygulama Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Hemşirelik Süreci-Klinik uygulama
2 Ortopedi ve Travmatoloji Hastaları ve Ailelerinin Psikososyal Bakımı (Hastalık, stres, stresörler, baş etme, stres yönetimi, kriz, kayıp, ölüm ve yas) -Ortopedi ve Travmatoloji Hastaları ve Ailelerinin Psikososyal Bakımı (Hastalık, stres, stresörler, baş etme, stres yönetimi, kriz, kayıp, ölüm ve yas) -Klinik uygulama
3 Ergonomi, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Ağrı Tanılaması ve Yönetimi-Klinik uygulama
4 Kas iskelet Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi, Kas-İskelet Sisteminin Tanılanması-Klinik uygulama
5 Hareketsizliğin Tanılanması ve Yönetimi, Hareket Kısıtlaması Yöntemleri-Klinik uygulama
6 Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıklarının Teşhis Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluğu, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları ve Cerrahisinin Komplikasyonları-Klinik uygulama
7 Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarının Perioperatif Hemşirelik Bakımı-Klinik uygulama
8 Ara Sınav Haftası
9 Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarının Rehabilitasyonu-Klinik uygulama
10 Metabolik Durumlar, Otoimmün ve İnflamatuvar Hastalıklar-Klinik uygulama
11 Dejeneratif Hastalıklar, Omurga Hastalıkları-Klinik uygulama
12 Kongenital ve Gelişimsel Hastalıklar, Kırıklar-Klinik uygulama
13 Amputasyon, Egzersiz ve Sporla İlişkili Hastalıklar-Klinik uygulama
14 Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları, Kas İskelet Sistemi Tümörleri-Klinik uygulama
15 Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıklarına İlişkin Olgu Örnekleri ve Bunlara Yönelik Bakım Yönetimi-Klinik uygulama
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 22 308
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 24 336
Sunum ve Hazırlığı 2 15 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5