Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4088 Intern: Özel Birimlerin Yönetimi Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye özel birimlerin yönetimi ve organizasyonu konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Özel birimlerin tasarlanması, örgütlenmesi ve işleyişi, yoğun bakım hemşiresinin görev tanımı, Çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları, acil ekip organizasyonu ve koordinasyonu, iş gücü planlaması, aile merkezli bakım, iletişim yönetimi, sorun çözme ve karar verme, zaman yönetimi, toplam kalite yönetimi, etik ikilemler, stres ve tükenmişlik, kariyer yönetimi ve sertifikalandırma risk yönetimi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sözlü ve görsel anlatım, soru cevap yöntemi, beyin fırtınası, grup çalışması, proje sunumu

Staj Durumu

Var Haftada 24 saat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 1. Ake G., Ayres MS., Holbrook PR., Shoemaker WC., (2000) Textbook of Critical Care. 4 th Ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 2. Bucher L., Melander S. (1999) Critical Care Nursing. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 3. Chulay M., Burns SM. (2006) AACN Essentials of Critical Care Nursing. Mc.Graw Hill,Chicago. 4. Hall JB., Schmidt GA., Wood LH. (1998) Principles of Critical Care. 2 nd. Ed., Mc.Graw Hill Comp.Inc., New-York. 5. Urden L., Stacy KM. (2000) Priorities in Critical Care Nursing. 3rd Ed., Mosby Company, Philadelphia. 6. Perrin OK.(2009) Understanding the Essentials of Critical Care Nursing. Pearson Prentice Hall, London.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YASEMİN ERGÜN
Ofis/Oda No 128
Telefon 0216-777-5770
E - Posta yergun@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bir yoğun bakım ünitesinin örgüt şemasını çizer.
  • Bakım gereksinimleri doğrultusunda hemşire sayısını belirler, nöbet çizelgesini hazırlar.
  • Ünitenin iş akış planını oluşturur.
  • Karşılaştığı sorunlarda sorun çözme tekniğini kullanır.
  • Zaman yönetimi tekniklerini kullanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin amaç ve hedeflerin açıklanması
2 Özel birimlerin tasarlanması, örgütlenmesi ve işleyişi 2. Özel birimlerin tasarlanması, örgütlenmesi ve işleyişi
3 Çalışanlarının görev, yetki ve sorumlukları (iş analizi, iş tanımı)
4 Multidisipliner ekibin organizasyonu ve koordinasyonu, acil ekip
5 İnsan kaynakları planlaması
6 Aile merkezli bakım (sinerji modeli)
7 İletişim sistemleri ve yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Sorun çözme ve karar verme
10 Toplam kalite yönetimi ve hasta memnuniyeti
11 Zaman yönetimi
12 Etik ikilemler
13 Çalışanlarda stres- tükenme ve iş doyumu
14 Kariyer yönetimi ve geliştirme ve sertifikalandırma
15 Risk yönetimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Proje ve Hazırlığı 3 20 60
Ödev ve Hazırlığı 3 20 60
Sunum ve Hazırlığı 3 20 60
Araştırma ve Hazırlığı 2 20 40
Rapor ve Hazırlığı 2 20 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi