Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4066 Intern: Sağlık Eğitimi Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilerin sağlık eğitimlerine yönelik eğitim planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar, Sağlık Eğitiminde Tarihsel Süreç, Sağlık Eğitiminin Planlanması, Bireylere Yönelik Sağlık Eğitimi, Gruplara Yönelik Sağlık Eğitimi, Topluma Yönelik Sağlık Eğitimi, Sağlık Eğitimi Yöntemleri, Sağlık Eğitiminde Materyal ve Araçlar, Sağlık Eğitimi Modelleri, Sağlık Davranışı Değişikliği İle İlgili Toplumsal Modeller, Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, grup tartışması, gözlem, görüşme, oyun, rol-oynama, problem çözme, beyin fırtınası, soru-cevap

Staj Durumu

Var.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. (2008). Health Behaviour and Health Education. John Wily and Sons, San Fransisco. Tabak RS. (2000). Sağlık Eğitimi. Somgür Yayıncılık, Ankara. Hacıalioğlu N. (2016). Hemşirelikte Öğretim, Öğrenme ve Eğitim. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Sharma M. (2017). Theoretical Foundations of Health Education and Health Promotion. Third Edition. Jones&Bartlett Learning, USA. Erci B. (Edt). Halk Sağlığı Hemşireliği. (2016). 2. Basım, Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE ALPAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık eğitimcisi rolünü mesleki kariyer planı içinde düşünür
  • Sağlık eğitiminin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirir
  • Eğitim becerilerini, sağlık eğitimi uygulamalarında kullanır
  • Sağlıklı birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirler
  • Sağlık eğitiminin temel ilke ve özelliklerini kavrar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar
2 Sağlık Eğitiminde Tarihsel Süreç
3 Sağlık Eğitiminin Planlanması
4 Bireylere Yönelik Sağlık Eğitimi
5 Gruplara Yönelik Sağlık Eğitimi
6 Topluma Yönelik Sağlık Eğitimi
7 Sağlık Eğitimi Yöntemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık Eğitiminde Materyal ve Araçlar
10 Sağlık Eğitiminde Materyal ve Araçlar
11 Sağlık Eğitimi Modelleri
12 Sağlık Davranışı Değişikliği İle İlgili Toplumsal Modeller
13 Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt
14 Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt
15 Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 12 4 48
Sunum ve Hazırlığı 24 12 288
Araştırma ve Hazırlığı 12 12 144
Rapor ve Hazırlığı 14 12 168
Final ve Hazırlığı 1 12 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi