Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4020 Intern: Transplantasyon Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Organ nakli öncesi, sırası ve sonrasında alıcı ve vericinin bakımını sağlamayı öğretmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Organ Naklinin Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, Organ Nakli Sürecinde Hukuksal Sorunlar ve Malpraktis, Transplantasyon immünolojisi, Canlı ve kadavra vericili nakiller, Organ Nakli Hemşiresinin Ekip İçindeki Yeri ve Önemi, Organ Nakli Hastasının Ameliyat Günü Hazırlığı ve Ameliyat Sonrası Kabulü, Böbrek Nakli Hazırlık ve Klinik Süreci, Karaciğer Nakli Hazırlık ve Klinik Süreci, Kalp Nakli Hazırlık ve Klinik Süreci, Organ Naklinde Diyabetik Hastaya Yaklaşım, Organ Naklinde İmmunosupresif İlaç Yönetimi, Organ Naklinde Hasta ve Hasta Yakını Psikolojisi, Organ Nakli Hastalarında Beslenmenin Önemi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, araştırma, vaka analizi, makale hazırlama.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cupples Sandra A, Linda O. Transplantation Nursing Secrets. Philadelphia: Hanley & Belfus Inc, 2005. 2. Alican F. Transplantasyon. İstanbul: Afa Matbaacılık, 1993. 3. Titiz Mİ. Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım Humoral Sorunlar. İstanbul Tıp Kitabevi, 2014. 4. Veatch R. Transplantation Ethics. Washington, DC: Georgetown University Press, 2000.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel kavramları bilme
  • Alıcı ve vericinin nakli öncesi, sırası ve sonrası bakımı bilme ve uygulama
  • Etik, yasal sorumlulukları kavrama
  • Hasta eğitimini planlama ve uygulama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse Hazırlık
2 Organ Naklinin Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi
3 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, Organ Nakli Sürecinde Hukuksal Sorunlar ve Malpraktis
4 Transplantasyon İmmünolojisi
5 Canlı ve Kadavra Vericili Nakiller
6 Organ Nakli Hemşiresinin Ekip İçindeki Yeri ve Önemi
7 Organ Nakli Hastasının Ameliyat Günü Hazırlığı ve Ameliyat Sonrası Kabulü
8 Ara Sınav Haftası
9 Böbrek Nakli Hazırlık ve Klinik Süreci
10 Karaciğer Nakli Hazırlık ve Klinik Süreci
11 Kalp Nakli Hazırlık ve Klinik Süreci
12 Organ Naklinde Diyabetik Hastaya Yaklaşım
13 Organ Naklinde İmmunosupresif İlaç Yönetimi
14 Organ Naklinde Hasta ve Hasta Yakını Psikolojisi
15 Organ Nakli Hastalarında Beslenmenin Önemi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Ödev ve Hazırlığı 1 96 96
Sunum ve Hazırlığı 1 24 24
Rapor ve Hazırlığı 1 96 96
Final ve Hazırlığı 1 98 98

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5