Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4042 Intern: Ürojinekoloji Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kadınlarda pelvik organ prolapsusları ve üriner inkontinasa ilişkin sağlık sorunlarında, bütüncül yaklaşımla sağlığın yeniden optimal düzeye ulaştırılması için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Alt Üriner Sistem Anatomisi, Fizyolojisi ve Kontinans Mekanizması Üriner İnkontinansın Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri POP'ları Hazırlayan Faktörler ve Önlenmesi, Kontinansın Geliştirilmesi I POP’ları Hazırlayan Faktörler ve Önlenmesi, Kontinansın Geliştirilmesi II Üriner İnkontinans Tipleri ve Hastanın Değerlendirilmesi POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-I POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-II POP’ların Tedavisi ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri, Üriner İnkontinans Cerrahi ve Farmokolojik Tedavi Yöntemleri POP’lu Hastaların Post-op Bakımı, Üriner İnkontinans Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalara Yönelik Hemşirelik Bakım I POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-I POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-I POP’lu Hastaların Post-op Bakımı, Üriner İnkontinans Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalara Yönelik Hemşirelik Bakım II Klinik Pratik

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım/Vaka sunumu/Klinik uygulama

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Coşkun A.: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Koç Üniversitesi Yayınları- SANERC Kitapları:3, Promot Basım Yayım San ve Tic. A.Ş. İstanbul,2012 2. Lowdermilk DL., Perry SE., Maternity & Women's Health Care, Mosby 2007 3. Novak, B., L., Julie C.: Maternal and Child Health Nursing, Broom, Mosby 1999 4. Şirin A.: Kadın Sağlığı. Bedray Basın Yayıncılık Ltd Şti., İstanbul 2008 5. Taşkın L.: Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği.Genişletilmiş 8. Basım Baskı Sistem Ofset 2007Ankara

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURDAN DEMİRCİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsuslarından korunma,tedavisi ve rehabilitasyonunda hemşirelik bakımı yapabilir.
  • Ürodinami uygulanan kadınların hemşirelik bakımını yapabilir.
  • Öğrenci ürodinami yapabilir /gözleyebilir
  • Üriner inkontinanslı kadınlarda davranışsal tedavi yöntemlerini uygulayabilir.
  • Üriner inkontinansın ve pelvik organ prolapsuslarının yaşam kalitesi üzerine etkisini bilebilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Alt Üriner Sistem Anatomisi, Fizyolojisi ve Kontinans Mekanizması Alt üriner sistem anatomisi, fizyoloji ve kontinans mekanizması
2 Üriner inkontiansın epidemiyolojisi ve risk faktörleri
3 POP'ları Hazırlayan Faktörler ve Önlenmesi, Kontinansın Geliştirilmesi I
4 POP’ları Hazırlayan Faktörler ve Önlenmesi, Kontinansın Geliştirilmesi II
5 Üriner İnkontinans Tipleri ve Hastanın Değerlendirilmesi
6 POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-I
7 POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-II
8 Ara Sınav Haftası
9 POP’ların Tedavisi ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri, Üriner İnkontinans Cerrahi ve Farmokolojik Tedavi Yöntemleri
10 POP’lu Hastaların Post-op Bakımı, Üriner İnkontinans Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalara Yönelik Hemşirelik Bakım I
11 POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-I
12 POP’ların Tip ve Tanısı, Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesinde Spesifik Tanı Testleri-II
13 POP’lu Hastaların Post-op Bakımı, Üriner İnkontinans Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalara Yönelik Hemşirelik Bakım I
14 POP’lu Hastaların Post-op Bakımı, Üriner İnkontinans Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalara Yönelik Hemşirelik Bakım II
15 Güncel makale Değerlendirmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 8 40 320
Ödev ve Hazırlığı 4 28 112
Sunum ve Hazırlığı 5 25 125
Araştırma ve Hazırlığı 2 20 40
Rapor ve Hazırlığı 2 10 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Final ve Hazırlığı 1 48 48

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi