Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4080 Intern: Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrenciyi yaşlanmanın biyo-psiko-sosyol boyutlarda yarattığı değişiklikleri fark ederek, bu dönemindeki bireylerin sağlığını koruyucu ve geliştirici uygulamaları, erken tanı ve tedavi yaklaşımlarını, kronik hastalıkların yönetimini, aktif yaşam içinde kalmaları için gerekli koşulları, kültürel ve ahlaki değerlere uygun kaliteli bir bakımı sağlayacak bilgi ve beceri ile donatmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencinin yaşlı bireyin sağlığını değerlendirme, akut ve kronik sağlık sorunlarını yönetme, sağlığı koruma düzeylerine göre hemşirelik girişimlerini uygulama, ülkemizde ve dünyada yaşlı bakım hizmetlerini tartışma, yaşlı sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarını bilme ve yaşam sonu bakımı verme konusunda donanımlı hale getirecek konuları içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, soru cevap, vaka çalışması, grup tartışması,

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Reed j.,Clarke C., Macfarlane A.(2015).Nursing Older Adults Çeviri Editörü Karadakovan A. Yaşlı Bakım Hemşireliği, Nobel Akademik yayıncılık AYaşlanma, yaşlılık tanımları, yaşlı nüfusun sosyo-demografik özelliklerEğitim Danışmanlık.TİC.LTD.ŞTİ. Ankara 2. Geriatrik hata ve hemşirelik bakımı. (2010) Editörler; Fındık Ü, Y., Erol Özgül. Yosun OfsetMatbaacılık Ltd.şti. Ankara, 3.Yaşlılarda güncel sağlık sorunları ve bakım. (2013). Edt. Mustafa Altındiş. Ekspress Baım Evi, İstanbul. 4. Yaşlı Sağlığı Modülleri. (2011) T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/yaslisagligi.pdf 5. Yaşlı Sağlığı Sorunları ve çözümler. HASUDER, Yayın No:2012-1. Palme Yayıncılı I. Baskı

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SAİME EROL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Ülkemizdeki yaşlı nüfusun özelliklerini bilir ve yaşlı bireyin sağlığını değerlendirir
  • Ülkemizde ve dünyada yaşlı bakım hizmetlerini tartışır,
  • Yaşlı bireyin akut ve kronik sağlık sorunlarını yönetir
  • Yaşlı Sağlığı Hemşiresinin rol ve sorumluluklarını sağlığı koruma düzeylerine göre yerine getirir,
  • Yaşam sonu bakım verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlar, demografik değişim ve yaşlanan nüfus
2 Yaşlı sağlığı hemşiresi kimdir? Ülkemizde ve dünyada yaşlı sağlığı hemşireliği uygulamaları, rol ve sorumlulukları,
3 Yaşlanmaya bağlı oluşan biyo- psiko-sosyalojik değişiklikler, yaşlı bireyin çok yönlü geriatrik değerlendirilmesi,
4 Yaşlı bireyin sağlığını koruma, geliştirme yaklaşımları
5 Yaşlı birey ile iletişim, sosyal aktiviteler ve sosyal destek grupları,
6 Yaşlı bireyde yeterli ve dengeli beslenme,
7 Yaşlılık döneminde uyku ve uyku bozukluklarına yaklaşım
8 Ara Sınav Haftası
9 Güvenli çevre, düşme ve kazaların önlenmesi
10 Yaşlı bireyde ağrı ve ağrıya yaklaşım
11 Yaşlı bireylerde akılcı ilaç kullanımı, ve hemşirelik yaklaşımları
12 Yaşlı bireyde mental sağlık problemleri ve hemşirelik yaklaşımları
13 Yaşlı bireylerde sık görülen kronik hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları
14 Yaşlı bireylerde sık görülen sendromlar ve hemşirelik yaklaşımları
15 Yaşlı ayrımcılığı, şiddet ihmal, istismar, etik. Yaşlı bireyler için bakım seçenekleri, (palyatif bakım, evde kurumda bakım)
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 28 392
Ödev ve Hazırlığı 10 28 280
Sunum ve Hazırlığı 3 9 27
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi