Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4048 Intern: Yenidoğan Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciyi yenidoğan hemşireliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgilendirmek, öğrencide yenidoğan sağlığını etkileyen faktörlere ve sağlıktan sapma durumlarına yönelik aile merkezli görüşlü yenidoğan hemşireliği anlayışı geliştirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yenidoğan bebeğin bakımı ve sağlık problemleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Soru cevap, düz anlatım, demonstrasyon, beyin fırtınası

Staj Durumu

Dersin uygulaması yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yürütülmektedir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Dağaoğlu T., Görak G. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2002) 2. Ovalı F, Dağoğlu T. Neonatoloji, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2008) 3. Lissauer T, Fanaroff AA. Bir Bakışta Neonatoloji, Akademisyen Tıp Kitabevi (2013) 4. Lomax A. Yenidoğan Muayenesi, Akademisyen Tıp Kİtabevi (2014) 5. Meeks M, Hallsworth M, Yeo H. Yenidoğan Hemşireliği, Rota Tıp (2012)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci yenidoğan sağlığının ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır
  • Öğrenci yenidoğan sağlığını etkileyen faktörüleri açıklar
  • Öğrenci yenidoğan sağlığını değerlendirir
  • Öğrenci riskli yenidoğanın sağlığını değerlendirir
  • Öğrenci yenidoğan ve ailesine yönelik hemşirelik bakımı planlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yenidoğana Giriş  - Yenidoğan Döneminin Özelliği ve Önemi  - Ülkemizde ve Dünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu  - Çağdaş YYBÜ Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları  - Yenidoğanda Bakım Düzeyleri  - Yenidoğan Ünitesi Ortamı
2 Yenidoğana Giriş (Devam)  - Yenidoğan Döneminin Özelliği ve Önemi  - Ülkemizde ve Dünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu  - Çağdaş YYBÜ Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları  - Yenidoğanda Bakım Düzeyleri  - Yenidoğan Ünitesi Ortamı
3 Sağlıklı Yenidoğanın Bakımı ve İzlemi - Tarama Testleri
4 Sağlıklı Yenidoğanın Bakımı ve İzlemi (Devam) - Tarama Testleri
5 Riskli Yenidoğanlar - Sınıflandırılması  - Sorunları ve Bakımı  - Isı Düzenlemesi  - Transport  - Solunum Sistemi (Apne, Ventilatördeki Bebek)  - Kalp-Dolaşım (PDA)  - GİS (Beslenme Tenikleri, TPN)  - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama)
6 Riskli Yenidoğanlar (Devam) - Sınıflandırılması  - Sorunları ve Bakımı  - Isı Düzenlemesi  - Transport  - Solunum Sistemi (Apne, Ventilatördeki Bebek)  - Kalp-Dolaşım (PDA)  - GİS (Beslenme Tenikleri, TPN)  - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama)
7 Riskli Yenidoğanlar (Devam) _ Nörolojik Sistem (Konvülsiyon, IVH) _ Hematolojik Sistem _ Endokrin – Metabolizma (Hipoglisemi, Hipokalsemi) _ Genitoüriner Sistem _ Cilt Bakımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım
10 Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım (Devam)
11 Yenidoğanda Ağrı ve Farmakolojik İlkeler
12 İlaç Uygulamaları
13 Yenidoğanda Etik
14 Anne (aile) Bebek Bağı
15 Taburculuk Planı ve Evde İzlemi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 9 36 324
Sunum ve Hazırlığı 9 18 162
Rapor ve Hazırlığı 9 18 162
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi