Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE4034 Intern Yenidoğan Zorunlu 7 20,00 4 20

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlıklı ve riskli yenidoğanı tanımlayabilme, doğumda ve doğum sonu dönemde yenidoğan ve ailesine bakım verebilmeyi sağlamak

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlıklı ve riskli yenidoğanların özellikleri Kanıt temelli yenidoğan bakım uygulamaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözlü sunum demonstrasyon video

Staj Durumu

var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyüz A.: Yenidoğan.Kadın Sağlığı. Ed. Şirin A., Kavlak O., Bedray Basın Yayın, İstanbul, s.212-230,2008.. Dağoğlu T., Görak G.:Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, İstanbul ,Nobel Kitabevi,2002. Novak JC., Brom BL.: The Newborn in Maternal and Child Health Nursing.Ninth edition,Mosby,1999. Wong DL., Hockenbery MJ.: Wong’s Nursing Care of Infant and Child ,Seventh Edition, Eds: Wilson D., Mosby, 2003

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlıklı ve riskli yenidoğanı tanıyabilme
  • Doğum odasında ilk yenidoğan bakımını ve fizik muayenesini yapabilme
  • Yenidoğanın ailesine danışmanlık yapabilme
  • Riskli yenidoğanların güvenli transport koşullarını sıralayabilme
  • Anne bebek etkileşiminin önemi kavrayabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse giriş ,yenidoğanların tanımlanması
2 Yenidoğanların sınıflandırılması ve terminoloji
3 Dünyada ve Türkiye'de yenidoğan sağlığı göstergeleri
4 Sağlıklı yenidoğanlar ve özellikleri
5 Riskli yenidoğanlar ve özellikleri
6 Yenidoğanın ilk değerlendirmesi ve doğum odasında bakım
7 Anne bebek etkileşimi ve ebenin rolü
8 Ara Sınav Haftası
9 Yenidoğanlarda Ağrı ve ağrı yönetimi
10 Riskli yenidoğanlarda gelişimsel bakım uygulamaları
11 Yenidoğanlarda kanıt temelli bakım uygulamaları
12 Yenidoğan tarama programı
13 Yenidoğan transportu ve ebenin rolü
14 Sağlıklı ve riskli yenidoğanlarda beslenme
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 27 405
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Sunum ve Hazırlığı 1 20 20
Rapor ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5