Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4036 Intern: Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Yoğun bakım hastasının bakımına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yoğun bakım ünitesinin tasarımı, yoğun bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, üniteye hasta alınma kriterleri, hasta sınıflandırma ve skorlama sistemleri, invaziv hemodinamik monitörizasyon, mekanik ventilasyondaki hastanın bakımı, yoğun bakımda riskler, kanıta dayalı yaklaşımlar, kardiovasküler değişikliklerde hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastanın nörolojik değerlendirilmesi, psikososyal değişiklikler, hasta ve ailenin bakım gereksinimleri, terminal dönemdeki hastanın bakımı ve yoğun bakım ünitesinden taburculuk kriterlerini içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, demonstrasyon, grup tartışması, problem çözme, soru-cevap, vaka analizi.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ashford R, Evans N. Surgical Critical Care. London: Greenwich Medical Media, 2001. 2. Irwin RS, Rippe JM. (Çeviri Ed: Özcengiz D.) Yoğun Bakım El Kitabı. İstanbul Nobel Tıp Kitabevi, 2002. 3. Dikmen Y. Yoğun Bakımda Sendromlar. İstanbul Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. 4. Chulay M, Burns SM. AACN Essentials of Critical Care Nursing. New York: McGraw Hill, 2006.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yoğun bakıma ilişkin temel kavramları bilir.
  • Yoğun bakım hastasını tanımlar.
  • Kritik hasta bakımını bilir.
  • İleri yaşam desteğini bilir ve uygular.
  • Yoğun bakım hemşireliği uygulamalarına ilişkin güncel yaklaşımları takip eder ve ekip çalışmasını uygular.
  • Yoğun bakım ekibiyle grup çalışması yapar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yoğun bakım ünitesinin tasarımı
2 Yoğun bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları
3 Yoğun bakım ünitesine hasta alınma kriterleri
4 Yoğun bakım hastasında sınıflandırma ve skorlama sistemleri
5 Yoğun bakımda invaziv hemodinamik monitörizasyon
6 Mekanik ventilasyondaki hastanın bakımı
7 Yoğun bakımda riskler
8 Ara Sınav Haftası
9 Yoğun bakım ünitesinde kanıta dayalı yaklaşımlar
10 Kritik hastada kardiovasküler değişikliklerde hasta bakımı
11 Yoğun bakım hastasının nörolojik değerlendirilmesi
12 Yoğun bakım ünitesinde psikososyal değişiklikler
13 Terminal dönemdeki hastanın bakımı
14 Yoğun bakım ünitesinden taburculuk kriterleri
15 Ders Çalışma Haftası
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 15 210
Ödev ve Hazırlığı 14 15 210
Sunum ve Hazırlığı 7 12 84
Araştırma ve Hazırlığı 7 12 84
Arasınav ve Hazırlığı 1 50 50
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6