Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 ISL4027 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilerin, çalışma yaşamında karşılaşacakları etik sorunları yorumlayarak gerekli kararları verebilmesini ve paydaşlar ile etik ve sosyal sorumluluk konularında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır İş hayatında sosyal sorumluluk projelerini anlamasını ve geliştirebilmesini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Etik, ahlak, etik teorileri, ahlak ve ekonomi, paydaşlar ve işletmeler, işletmelerin sorumlulukları, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik konuları ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders anlatımı, öğrenci sunumu, örnek olay analizi, soru-cevap, test ve makale dağıtımı, vize ve final sınavları

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özgener, Ş. (2014). İş Ahlakının Temelleri, Nobel. Bektaş, Ç. (2016). İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta. Çeşitli makale ve kaynaklar.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MÜGE LEYLA YILDIZ ŞEN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramları bilir.
  • Örnek olayları ahlak teorileri açısından yorumlayabilir.
  • Sosyal sorumluluk projelerini anlar ve geliştirebilir.
  • Türkiye'de ve Dünyada sosyal sorumluluk, iş ahlakı ve sosyal girişimcilik örneklerini değerlendirebilir.
  • İşletmelerdeki etik liderlik, ahlaki olmayan davranışları bildirme, iş ahlakının kurumsallaştırılması gibi güncel konuları bilirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve temel kavramlar
2 Ahlak ve ekonomi
3 İş Ahlakının Teorik Temelleri
4 Etiğin tarihçesi
5 Ahlaki ikilem ve ahlaki karar verme süreci, işletmelerde etik
6 Ahlaki Olmayan Davranışları Bildirme, İş Ahlakının Kurumsallaştırılması
7 Etik liderlik
8 Ara Sınav Haftası
9 İş ahlakı ve s.s. kavramları farklılıkları, sosyal sorumluluk kavramının gelişimi
10 Paydaş ilişkileri yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk ve IS0 26000
11 İşgörenlere yönelik sorumluluklar
12 Tüketicilere ve rakiplere yönelik sorumluluk
13 Ekolojik- Çevreye Yönelik sorumluluklar, Hissedarlara Yönelik sorumluluklar
14 Teknolojik gelişmelere İlişkin ahlaki Sorumluluklar: Mülkiyet
15 Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sivil toplum örgütlerinin rolü ve önemi
16 Sosyal girişimcilik
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum ve Hazırlığı 1 50 50
Arasınav ve Hazırlığı 1 40 40
Final ve Hazırlığı 1 40 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi