Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 HUK3024 İş Hukuku Zorunlu 6 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşçi- işveren -devlet ilşkilerini inceleyen İş Hukuku'nu İş Kanunu hükümleri çerçevesinde kavratmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, iş sözleşmesi, kurulması, tarafların borçları, sona ermesi, işin düzenlenmesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sınıfta toplu anlatım, tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müjdat ŞAKAR, İş Hukuku Uygulaması, Beta, İstanbul 2016 Nuri ÇELİK, Talat CANBOLAT, Nurşen CANİKLİOĞLU, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları İstanbul 2016. Sarper SÜZEK,İş Hukuku, Beta Yayınları İstanbul 2016.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHMET MÜJDAD ŞAKAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No 225
Telefon - Telefon 02167773032
E - Posta - E - Posta prof.mujdatsakar@gmail.com
Web - Web https://avesis.marmara.edu.tr/msakar
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 12.00-14.00 ve Cuma 16.00-17.00

Öğrenme Çıktıları

  • Çalışma hukuku hakkında bilgi sahibidir
  • 4857 sayılı iş kanunu hakkında bilgi sahibidir
  • İşçi - işveren ilişkilerinde yaşanan sorunları tanımlar
  • Söz konusu durumlarda yasal kuralları işletir
  • İş hukukunun gelişimini analiz eder

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İş Hukukunun Konusu
2 İş Hukukunun Kaynakları
3 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
4 İş Hukukunun Kapsamı
5 İş Sözleşmesi Türleri
6 İş Sözleşmesinin Yapılması ve Şekli
7 İşçinin Borçları
8 Ara Sınav Haftası
9 İşverenin Borçları
10 Çalışma Süreleri
11 Fazla Çalışma
12 Telafi Çalışması, Kısa Çalışma
13 Dinlenme Süreleri
14 Yıllık Ücretli İzin
15 İstihdam Zorunluluğu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 5 10
Ödev ve Hazırlığı 5 2 10
Arasınav ve Hazırlığı 7 5 35
Final ve Hazırlığı 9 5 45

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi